UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNRCCA

Regionalne Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Dyplomacji Prewencyjnej w Azji Środkowej

United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia

Regionalne Centrum NZ ds. ds. Dyplomacji Prewencyjnej w Azji Środkowej (United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia - UNRCCA) otwarte zostało 10 grudnia 2007 roku w Ashgabat – stolicy Turkmenistanu. Podobnie jak Biuro NZ ds. Afryki Zachodniej i Regionalne Biuro NZ ds. Afryki Środkowej, UNRCCA podlega Departamentowi Spraw Politycznych ONZ. Na czele misji stoi Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego.

UNRCCA jest specjalną misją polityczną ustanowioną z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ i swoimi działaniami obejmuje terytorium pięciu krajów: Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu. Powołanie jej poprzedzone było kilkuletnimi konsultacjami pomiędzy Organizacją Narodów Zjednoczonych a rządami tych państw. Międzynarodowy terroryzm, ekstremizm, przemyt narkotyków, przestępczość zorganizowana oraz degradacja środowiska stanowią poważne zagrożenia dla pokoju w regionie Azji Środkowej. Celem misji jest wspieranie rządów tych krajów w działaniach podejmowanych na rzecz utrzymania pokoju poprzez podnoszenie prowadzenie dialogu i współpracy pomiędzy państwami oraz jednostkami Narodów Zjednoczonych działającymi w regionie.

Regionalne Centrum w ramach misji UNRCCA jest miejscem, które sprzyja prowadzeniu dialogu oraz wymianie opinii pomiędzy państwami Azji Środkowej. Dialog ten ma pomóc w zawieraniu, akceptowanych przez wszystkie jego strony, rozwiązań sytuacji konfliktowych. Centrum działa na zasadzie bezstronności.

Rola Centrum

  • promowanie dialogu pomiędzy rządami państw w regionie Azji Środkowej
  • utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami międzynarodowymi i agendami ONZ działającymi w regionie
  • rozwijanie zdolności krajów umożliwiających zapobieganie konfliktom
  • podejmowanie działań w terenie
  • praca na rzecz rozwoju w regionie
Zobacz również:

United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia
www.unrcca.unmissions.org