UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNSOM

Misja do Spraw Pomocy Somalii

United Nations Assistance Mission in Somalia

Miejsce działań - Somalia

Misja do Spraw Pomocy Somalii została powołana w dniu 2 maja 2013 roku na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ S/RES/2102. UNSOM jest specjalną misją polityczną działająca w ramach Departamentu Spraw Politycznych ONZ w Sekretariacie ONZ.

Nowa misja zastąpiła Biuro Polityczne Narodów Zjednoczonych dla Somalii (UNPOS – United Nations Political Office for Somalia), które zakończyło swoją działalność 2 czerwca 2013 roku. Misji przewodniczy Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego dla Somalii.


Prezydent Somalii, Hassan Sheikh Mohamud
oraz Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego dla Somalii,
Nicholas Kay.

Mandat UNSOM obejmuje

 • Pełnienie roli doradczej i współpraca z rządem Somalii i Misją Unii Afrykańskiej w Somalii (African Union Mission to Somalia – AMISOM) w kwestii budowania pokoju i tworzenia instytucji państwowych oraz w takich dziedzinach jak:

  • sprawowanie władzy, reformy sektora bezpieczeństwa i rządów prawa;
  • budowa instytucji bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości oraz szkolenie policjantów (kwestia rozbrojenia i reintegracji kombatantów, rozminowywanie terenu i zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej);
  • praworządność;
  • rozwój systemu federalnego (przygotowanie do wyborów w 2016 roku);
  • koordynacja pomocy międzynarodowej;

 • Wspieranie rządu federalnego w działaniach mających na celu promowanie praw człowieka i awansu społecznego kobiet, ochrona praw dziecka, zapobieganie przemocy seksualnej oraz wzmocnienie instytucji sprawiedliwości;

 • Monitorowanie oraz przygotowywanie raportów dla Rady Bezpieczeństwa na temat łamania praw człowieka oraz nieprzestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, a także na temat nadużyć wobec kobiet i dzieci.
Zobacz również:

http://www.unsom.unmissions.org/