UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

BINUCA

Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej

United Nations Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic

Zintegrowane Biuro NZ ds. Budowania Pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej (BINUCA) ma zapewnić spójność działań podejmowanych przez obecne na terenie tego kraju jednostki Narodów Zjednoczonych. Biuro powołane zostało na miejsce biura działającego na tym terenie od 2000 roku, w ramach misji BONUCA. BONUCA była pierwszą misją utrzymania pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej. BINUCA działa w ramach Departamentu Spraw Politycznych ONZ. Przewodniczy jej Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Republiki Środkowoafrykańskiej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych od przeszło dziesięciolecia zaangażowana jest w przezwyciężanie politycznej niestabilności oraz powracających konfliktów zbrojnych na terenie Republiki Środkowoafrykańskiej. Od uzyskania niepodległości w 1960 roku, czterech z pięciu prezydentów zostało odsuniętych od władzy przy użyciu niekonstytucyjnych środków. Autorytet władz państwowych pozostaje słaby, a wiele terenów kontrolowanych jest przez grupy rebeliantów lub zorganizowane grupy przestępcze. Napięcia na tle etnicznym w północnej części kraju, częste zbrojne napaści ze strony rebeliantów zamieszkujących sąsiednie kraje oraz obecność ugandyjskiej Armii Bożego Oporu (LRA) powodują, że Republika Środkowoafrykańska wciąż cierpi z powodu niestabilnej sytuacji oraz braku bezpieczeństwa. Te okoliczności doprowadziły do wysiedlenia ponad 170 tysięcy osób.

Zadania

  • ustabilizowanie sytuacji i umacnianie pokoju oraz ułatwianie procesu pojednania
  • wzmacnianie znaczenia instytucji demokratycznych
  • mobilizowanie międzynarodowego wsparcia politycznego i środków na odbudowę państwa oraz jego gospodarki
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat praw człowieka oraz monitorowanie osiągnięć w tym zakresie
Zobacz również:

United Nations Integrated Peacebuilding Office for Central African Republic
http://binuca.unmissions.org/

Department of Political Affairs – Central African Republic
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/activities_by_region/africa/central_african_republic