UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNSCO

Biuro Specjalnego Koordynatora Narodów Zjednoczonych ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie

Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process

Biuro Specjalnego Koordynatora NZ ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie działa od 1994 roku. Celem powołania misji było zwiększenie roli uczestnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w procesie zmian zachodzących w tym regionie oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy agendami ONZ.

W 1999 roku mandat misji został rozszerzony i przyjęła ona nazwę Biura Specjalnego Koordynatora ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie (UNSCO). Od 2002 roku Specjalny Koordynator pełni funkcję wysłannika Sekretarza Generalnego w Kwartecie Bliskowschodnim – w ramach którego współpracują Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Federacja Rosyjska oraz Stany Zjednoczone. UNSCO podlega Departamentowi Spraw Politycznych ONZ i posiada swoje oddziały w Jerozolimie, Ramallahu oraz Gazie.

Zadania

  • doradzanie w kwestiach politycznych oraz dyplomatycznych związanych z konfliktem arabsko-izraelskim
  • ułatwianie prowadzenia dialogu pomiędzy regionalnymi i międzynarodowymi uczestnikami procesu budowania pokoju oraz wielostronnymi i globalnymi instytucjami, a także koordynowanie ich współpracy
  • wspieranie procesu negocjacji oraz wprowadzania w życie porozumień politycznych
  • działanie w kwestiach związanych z sytuacją humanitarną w kraju oraz niesienie pomocy Palestyńczykom
  • pomoc w organizacji wolnych, równych i uczciwych wyborów
  • mobilizacja finansowego, ekonomicznego oraz technicznego wsparcia dla kraju
Zobacz również:

Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process
http://www.unsco.org/about.asp