UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNIOGBIS

Zintegrowane Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju w Gwinei-Bissau

United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau

UNIOGBIS jest misją polityczną ONZ działająca w ramach Departamentu Spraw Politycznych. Przewodniczy jej Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Budowania Pokoju w Gwinei-Bissau (Special Representative of the Secretary General – SRSG).

Zadania

 • pomaganie Komisji Budowania Pokoju w wykonywaniu zadań na terenie państwa
 • wzmacnianie zdolności instytucji krajowych do utrzymania porządku konstytucyjnego i przestrzegania rządów prawa
 • wspieranie władz krajowych w skutecznym wprowadzaniu w życie prawa oraz systemu sądownictwa karnego
 • wspieranie inkluzywnego dialogu politycznego oraz krajowych procesów pojednawczych
 • udzielanie pomocy technicznej przy przeprowadzaniu reformy sektora bezpieczeństwa
 • Obchody Światowego Dnia Kobiet. Przemarsz policji ONZ z lokalnymi siłami bezpieczeństwa. Gwinea Bissau, 2010 rok.
  Obchody Światowego Dnia Kobiet.
  Przemarsz policji ONZ z lokalnymi siłami bezpieczeństwa.
  Gwinea Bissau, 2010 rok.
 • wspieranie władz krajowych w walce ze zjawiskiem handlu ludźmi, w szczególności dziećmi, przemytem narkotyków oraz przestępczością zorganizowaną
 • promowanie praw człowieka oraz monitorowanie ich przestrzegania
 • podkreślanie równorzędności płci w procesie budowania pokoju
 • wspieranie władz krajowych w ograniczaniu rozpowszechniania broni ręcznej strzeleckiej
 • wzmacnianie współpracy z Unią Afrykańską, Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), Wspólnotą Państw Portugalskojęzycznych (CPLP), Unią Europejską oraz innymi stronami
 • udzielanie pomocy w mobilizowaniu międzynarodowego wsparcia dla kraju
Zobacz również:

United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau
http://uniogbis.unmissions.org/