ROZBROJENIE
   

  strona główna

 

Ważniejsze dokumenty i wydarzenia

 • 1925 r. Protokół Genewski o Użyciu Duszących, Trujących lub Innego Rodzaju Gazów oraz Środków Bakteriologicznych Jako Środków Walki (Geneva Protocol on the Use of Asphyxiating, Poisonous, or other Gases and Bacteriological Methods of Warfare) Protokół Genewski z 1925 roku dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych

 • 1945 r. Karta Narodów Zjednoczonych (Charter of the United Nations)

 • 1968 r. Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT)

 • 1972 r. Konwencja o Zakazie Rozwijania, Produkcji i Gromadzenia Zapasów Broni Bakteriologicznej (Biologicznej) i Toksycznej oraz Ich Zniszczeniu (Convention on the Prohibition of the Developement, Production, and Stockpilling of Bacterological (Biological) and Toxin Weapons Convention - BWC)

 • 1978 r. pierwsze posiedzenie Konferencji Rozbrojeniowej (Conference on Disarmamnet)

 • 1980 r. Konwencja o Zakazie lub Ograniczeniu Użycia Pewnych Broni Konwencjonalnych, Które Mogą Być Uznane za Powodujące Nadmierne Cierpienia lub Mające Niekontrolowane Skutki (Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects - Convention on Certain Conventional Weapons - CCW)

 • 1996 r. Układ o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (The Comprehensive Nuclear -Test Ban Treaty - CTBT)

 • 1997 r. Konwencja o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji, Składowania i Użycia Broni Chemicznej oraz o Zniszczeniu jej Zapasów (Convention on the Prohibition of Developement, Production, Stockpilling, and Use of Chemical Weapons and on their Destruction - The Chemical Weapons Convention - CWC)

 • 1997 r. Konwencja o Zakazie Używania, Magazynowania, Produkcji i Transferu Min Przeciwpiechotnych i o Ich Zniszczeniu" (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Landmines and on Their Destruction), tzw. Konwencja Ottawska

 • czerwiec 1998 r. Koalicja na rzecz Zaprzestania Wykorzystywania Dzieci w Konfliktach Zbrojnych (The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers)

 • 25.05.2000 r. Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych (Optional Protocol on the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts)

 • 9 - 20.07.2001 r. Konferencja NZ nt. Nielegalnego Handlu Bronią Ręczną Strzelecką i Lekką we Wszystkich jego Aspektach i Program Działania w sprawie zapobiegania, zwalczania i eliminacji nielegalnego handlu i rozprzestrzeniania broni strzeleckiej i lekkiej (Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects)
Inspekcja UNSCOM w Iraku, 1991/1992 r. (UN/DPI #158680C)
Inspekcja UNSCOM w Iraku, 1991/1992 r. (UN/DPI #158680C)
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie dokumentów ONZ, maj 2004 r.