ROZBROJENIE
   

  strona główna

 

Kobiety a konflikty zbrojne

W ciągu ostatnich 100 lat zmienił się charakter wojen. Współczesne wojny często toczą się w miejscach gęsto zaludnionych, a ich ofiarami w coraz większym stopniu jest ludność cywilna. Ataki na ludność cywilną wywołują strach i wprowadzają atmosferę terroru. Metoda zastraszania jest powszechnie stosowane w konfliktach zbrojnych na całym świecie. Ofiarami ataków są przede wszystkim kobiety i dzieci.

Kobiety w zniszczonej wojną wiosce muzułmańskiej - Stari Vitez, Bośnia and Herzegowina. UN Photo #186718C
Kobiety w zniszczonej wojną wiosce muzułmańskiej - Stari Vitez, Bośnia and Herzegowina.
(UN Photo #186718C)

Zarówno bombardowania ludności cywilnej, jak i systematyczne gwałty kobiet na skalę masową są zbrodniami zdecydowanie potępianymi przez ONZ. Biuro Specjalnego Doradcy ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i Promocji Kobiet (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Woman - OSAGI) z Departamentem ds. Rozbrojenia (Department of Disarmament Affairs - DDA) stworzyli wspólny plan działania mający na celu chronić kobiety w konfliktach zbrojnych.

Głównym celem planu jest zwrócenie uwagi na sytuację kobiet w konfliktach zbrojnych oraz w procesie rozbrojenia. Plan porusza skomplikowane i politycznie drażliwe kwestie, takie jak: bezpieczeństwo, rozbrojenie, kontrola broni i wstrzymanie rozprzestrzeniania broni lekkiej. Nowe proponowane podejście do tych zagadnień ma prowadzić do skuteczniejszych i bardziej trwałych rozwiązań. W marcu 2001 roku, DDA opublikował swoje sprawozdania dotyczące kwestii rozbrojeniowych widzianych z tej nowej perspektywy.

Więcej informacji:

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie dokumentów ONZ, maj 2004 r.