ROZBROJENIE
   

  strona główna

 

Rozbrojenie regionalne

Departament ds. Rozbrojenia (Department for Disarmament Affairs - DDA) działa poprzez regionalne ośrodki. Ich głównym zadaniem jest monitorowanie i wspomaganie wcielania w życie układów, traktatów i umów międzynarodowych w różnych regionach świata oraz kontrola handlu bronią.

Niszczenie broni w Timbuktu, Mali (UNDP/Francoise Hubert)
Niszczenie broni w Timbuktu, Mali
(UNDP/Francoise Hubert)

Rozbrojenie w Afryce

Regionalny Ośrodek NZ ds. Pokoju i Rozbrojenia w Afryce (United Nations Regional Centre For Peace & Disarmament in Africa) popiera wszystkie inicjatywy i działania, których celem jest osiągnięcie pokoju poprzez rozbrojenie. Głównymi celami są:

  • Ograniczanie i kontrola broni, szczególnie strzeleckiej i lekkiej.

  • Zapobieganie nielegalnemu handlowi bronią. Cel ten jest realizowany poprzez kampanie informacyjne skierowane do polityków i rządów afrykańskich. Prowadzone są również działania wspierające utworzenie służby bezpieczeństwa.

  • Demobilizacja. Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme - UNDP) 25 najbiedniejszych krajów na świecie to państwa afrykańskie. Państwa te finansują zbrojenia i wojsko, zaniedbując takie sektory jak zdrowie i edukacja. Stwierdzono, że demobilizacja jest najlepszym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania broni. Przyczynia się także do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego w Afryce.

W 2002 roku Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło rezolucję 57/65 "Związek Pomiędzy Rozbrojeniem i Rozwojem" (Relationship between Disarmament and Developement). Rezolucja ta podkreśla znaczenie symbiotycznego związku między rozbrojeniem i rozwojem w powszechnych stosunkach międzynarodowych. Wyraża również swoje zaniepokojenie zwiększającymi się wydatkami militarnymi na świecie, które można by zużyć na potrzeby rozwoju społeczeństwa.

Rozbrojenie w Ameryce Łacińskiej

Rozbrojenie w Azji i w rejonie Pacyfiku

Regionalny Ośrodek ds. Pokoju i Rozbrojenia w Azji i w rejonie Pacyfiku (United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific):

  • Nadzoruje wdrażanie inicjatyw rozbrojeniowych.

  • Wspiera dialog pomiędzy krajami azjatyckimi w sprawie rozbrojenia. Kraje Azji i Pacyfiku zaangażowane w "The Kathmandu Process" spotykają się na corocznej konferencji w celu budowania międzynarodowej współpracy dotyczącej rozbrojenia. Przedsięwzięcie "The Kathmandu Process" otrzymało votum zaufania od Zgromadzenia Ogólnego NZ.

  • Wspiera bezatomowy status Mongolii. Ośrodek zajmuje się międzynarodowym bezpieczeństwem Mongolii.

Ośrodek monitorował opracowywanie przez Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan Turkmenistan oraz Uzbekistan traktatu o utworzeniu strefy bezatomowej w Azji Środkowej.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie dokumentów ONZ, maj 2004 r.