ROZBROJENIE
   

  strona główna

 

Konferencja Rozbrojeniowa

Konferencja Rozbrojeniowa (Conference on Disarmament) w Genewie pracuje w ramach trzech części dorocznej sesji. Jest to jedyne wielostronne forum zajmujące się negocjacjami w sprawach międzynarodowego rozbrojenia. W Konferencji uczestniczy 66 państw, a decyzje podejmowane są jednogłośnie.

Podczas Konferencji w 1992 r. opracowano Konwencję o zakazie broni chemicznej" (The Chemical Weapons Convention - CWC), a w 1996 r. "Układ o Powszechnym Zakazie Prób Jądrowych" (The Comprehensive Nuclear -Test Ban Treaty - CNTBT). Do dnia dzisiejszego nie wszystkie kraje złożyły swoje podpisy pod tymi dokumentami.

Inspekcja UNSCOM w Iraku, 1991/1992 r. (UN/DPI #158422C)
Inspekcja UNSCOM w Iraku, 1991/1992 r. (UN/DPI #158422C)

W latach 1998 - 2003 Konferencja tkwiła w impasie. Delegaci nie byli w stanie ustalić programu pracy, a w konsekwencji tematów rokowań. W 2003 roku pięciu ambasadorów przedłożyło propozycję, by głównym tematem poruszanym podczas Konferencji było rozbrojenie nuklearne. Na pierwszym spotkaniu Konferencji w 2004 roku "Plan Pięciu Ambasadorów" ("Five Ambassadors Plan") został ponownie przedstawiony do decyzji Konferencji. Podkreśla on, że nielegalny handel bronią strzelecką i lekką, przestępczość zorganizowana oraz terroryzm wiążą się nieodłącznie z problematyką rozbrojenia. Dotychczas nie wypracowano jednomyślnej decyzji ws. przyjęcia planu Pięciu Ambasadorów jako programu pracy Konferencji.

Ponadto, na Konferencji Rozbrojeniowej poruszane są również takie tematy jak: miny lądowe, broń masowego rażenia oraz masowe rozprzestrzenianie się i handel bronią strzelecką i lekką.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie dokumentów ONZ, maj 2004 r.