ROZBROJENIE
   

  strona główna

 

Miny lądowe

Coraz większe masowe użycie min lądowych przyciąga uwagę społeczności międzynarodowej od wielu lat. Wzrost zainteresowania tą problematyką doprowadził do przyjęcia zmian w "Konwencji o Zakazie lub Ograniczeniu Użycia Pewnych Broni Konwencjonalnych, Które Mogą Być Uważane za Powodujące Nadmierne Cierpienia lub Mające Niekontrolowane Skutki" (Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects - Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), przyjętej w 1980 r. Do Konwencji wprowadzono ograniczenia w zakresie używania i produkcji niektórych min lądowych.

Mina lądowa na pustyni, Afganistan (UN/DPI Photo# 158198C)
Mina lądowa na pustyni, Afganistan (UN/DPI Photo# 158198C)

Niektóre państwa uważały, iż przyjęte ograniczenia są niewystarczające i opracowały własną konwencję o całkowitym zakazie produkowania i użycia przeciwpiechotnych min lądowych (tzw. Konwencję Ottawską) "Konwencja o Zakazie Używania, Magazynowania, Produkcji i Transferu Min Przeciwpiechotnych i o Ich Zniszczeniu" (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Landmines and on Their Destruction) została zawarta w 1997 roku. Do dnia dzisiejszego podpisały ją 143 kraje. Polska złożyła swój podpis 4 grudnia 1997 r.

Konwencja z 1997 r. nie ma charakteru uniwersalnego, gdyż nie została dotychczas podpisana i ratyfikowana przez wiele znaczących państw, m.in. Stany Zjednoczone, Chiny i Rosję. Na konferencji rozbrojeniowej w marcu 2004 roku, USA zapowiedziały zmianę swej polityki w tej kwestii. USA zamierzają całkowicie zrezygnować z użycia min przeciwpiechotnych i min przeciwpojazdowych do roku 2010. Wprowadzenie jednak całkowitego zakazu użycia wszelkiego rodzaju min na świecie do roku 2010 jest mało prawdopodobne.

  • Wyprodukowanie miny lądowej kosztuje 3 dolary. Koszt jej usunięcia wynosi od 300 do 1000 dolarów.

  • 70% min lądowych grozi wybuchem nawet 20 lat po zaminowaniu terenu.

  • Miny były od początku używane jako broń defensywna. Po drugiej wojnie światowej zaczęły być jednak używane jako broń ofensywna. Są rozrzucane przez samoloty lub rozmieszczane na terenie wroga bez odnotowania ich na mapie terenu.

  • Ze względu na niski koszt min i ich łatwą produkcję stanowią one jedną z najczęściej stosowanych broni, szczególnie w krajach biednych.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie dokumentów ONZ, maj 2004 r.