UNIC Warsaw

Międzynarodowe dekady

2011–2020

Trzecia Międzynarodowa Dekada Wykorzenienia Kolonializmu

Third International Decade for the Eradication of Colonialism
http://www.un.org/en/decolonization/internatldecade.shtml

Dekada Różnorodności Biologicznej

United Nations Decade on Biodiversity
http://www.cbd.int/2011-2020/

Dekada Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Decade of Action for Road Safety
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/index.html

2010–2020

Dekada Pustyń i Walki z Pustynnieniem

Dekada Pustyń i Walki z Pustynnieniem
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko14

United Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification
http://www.un.org/en/events/desertification_decade/

2008–2017

Druga Dekada Walki z Ubóstwem

Druga Dekada Walki z Ubóstwem
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj17

Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty

2006–2016

Dekada Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju Zagrożonych Regionów – Trzecia Dekada po Katastrofie w Czarnobylu

Decade of Recovery and Sustainable Development of the Affected Regions - third decade after the Chernobyl disaster

2005–2015

Międzynarodowa Dekada Działań "Woda dla życia"

International Decade for Action, Water for Life
http://www.un.org/waterforlifedecade/

2005–2014

Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
(2005-2014)

United Nations Decade of Education for Sustainable Development

Druga Międzynarodowa Dekada Ludności Rdzennej na Świecie
(2005 - 2014 rok)

Second International Decade of the World's Indigenous People
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/SecondDecade.aspx

2003–2012

Dekada Alfabetyzacji: Edukacja dla Wszystkich

Dekada Alfabetyzacji: Edukacja dla Wszystkich
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj7

United Nations Literacy Decade: Education for All
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/

2001–2010

Międzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy Dla Dobra Dzieci na Całym Świecie

Międzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy Dla Dobra Dzieci na Całym Świecie
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#pokoj1

International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World
http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_sum_decade.htm

Dekada Ograniczania Malarii w Krajach Rozwijających się, zwłaszcza w Afryce

Decade to Roll Back Malaria in Developing Countries, Particularly in Africa

Druga Międzynarodowa Dekada Wykorzenienia Kolonializmu

Second International Decade for the Eradication of Colonialism

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

„Spółdzielnie budują lepszy świat”

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi (2012)

"Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi jest zarówno niezbędna, jak i osiągalna."

ZOBACZ RÓWNIEŻ

United Nations Observances