UNIC Warsaw

Międzynarodowe tygodnie

LUTY

Pierwszy tydzień lutego

Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii
World Interfaith Harmony Week
www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek/

MARZEC

21-27 marca

Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rasizm

Week of Solidarity with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination
www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/week.shtml

KWIECIEŃ

23-29 kwietnia 2007 r.

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
UN Global Road Safety Week
www.un.org/events/roadsafety/

Ostatni tydzień kwietnia

Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji

MAJ

6 – 12 maja 2013 r.

Drugi Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2436&wid=18&wai=&year=2013&back=%2Faktualnosci.php%3Fwid%3D18%26year%3D2013

Second UN Global Road Safety Week
http://www.who.int/roadsafety/week/2013/en/index.html

25 - 31 maja

Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#dekolonizacja2

Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories
www.un.org/en/events/nonselfgoverning/index.shtml

SIERPIEŃ

1-7 sierpnia

Światowy Tydzień Karmienia Piersią
World Breastfeeding Week [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_breastfeeding_week/en/index.html

PAŹDZIERNIK

4-10 października

Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#kosmos1

World Space Week
www.un.org/en/events/spaceweek/

24-30 października

Tydzień Rozbrojenia
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozbrojenie

Disarmament Week
www.un.org/en/events/disarmamentweek/

LISTOPAD

Tydzień, na który przypada 11 listopada

Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju
International Week of Science and Peace
www.un.org/en/events/scienceday/week.shtml

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

„Spółdzielnie budują lepszy świat”

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi (2012)

"Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi jest zarówno niezbędna, jak i osiągalna."

ZOBACZ RÓWNIEŻ

United Nations Observances