UNIC Warsaw

Międzynarodowe lata

2014

Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2517&wid=18

International Year of Family Farming
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/en/

Międzynarodowy Rok Krystalografii

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2516&wid=18

International Year of Crystallography 2014
http://www.iycr2014.org/

Międzynarodowy Rok Solidarności z Ludnością Palestyńską

International Year of Solidarity with the Palestinian People

Międzynarodowy Rok Małych Rozwijających się Państw Wyspiarskich

International Year of Small Island Developing States
http://www.sids2014.org/

2013

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2387&wid=34

International Year of Water Cooperation
http://www.unwater.org/watercooperation2013/index.html

Międzynarodowy Rok Komosy Ryżowej

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2396&wid=34

International Year of Quinoa
http://aiq2013.org/en/

2012

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2256&wid=34

International Year of Cooperatives
http://social.un.org/coopsyear/

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi

www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2263&wid=34

International Year of Sustainable Energy for All
www.un.org/en/events/observances/years.shtml

2011

Międzynarodowy Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego

www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1733&wid=18

International Year for People of African Descent
www.un.org/en/events/iypad2011/

Międzynarodowy Rok Chemii

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko15

Międzynarodowy Rok Lasów

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko6

2010

Międzynarodowy Rok Młodzieży

www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1484&wid=18

International Year of Youth 12 August 2010 — 11 August 2011
http://social.un.org/youthyear/

Międzynarodowy Rok Zbliżania Kultur

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#kultura3

International Year for the Rapprochement of Cultures
www.un.org/en/events/iyrc2010/

Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rb

International Year of Biodiversity
www.cbd.int/2011-2020/

Międzynarodowy Rok Żeglarza

International Year of the Seafarer

2009

Międzynarodowy Rok Pojednania

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#pokoj4

International Year of Reconciliation

Międzynarodowy Rok Włókien Naturalnych

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj15

Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka (od 10 grudnia 2008)

www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1354&wid=18&year=2009

International Year of Human Rights Learning

Międzynarodowy Rok Astronomii

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#kosmos

Rok Goryla

Year of the Gorilla [UNEP and UNESCO]
www.yog2009.org/

2008

Międzynarodowy Rok Planety Ziemi

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko4

Międzynarodowy Rok Języków

Międzynarodowy Rok Języków
www.unic.un.org.pl/rok_jezykow/

International Year of Languages
www.un.org/events/iyl/index.shtml

Międzynarodowy Rok Higieny

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj14

Międzynarodowy Rok Ziemniaka

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj8

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

„Spółdzielnie budują lepszy świat”

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi (2012)

"Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi jest zarówno niezbędna, jak i osiągalna."

ZOBACZ RÓWNIEŻ

United Nations Observances