UNIC Warsaw

Kalendarz dorocznych okolicznościowych dni

STYCZEŃ

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
(27 stycznia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#holocaust

LUTY

Światowy Dzień Walki z Rakiem
(4 lutego)

World Cancer Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html

Światowy Dzień Radia
(13 lutego)

World Radio Day [UNESCO]
www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
(20 lutego)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj18

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
(21 lutego)

International Mother Language Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/motherlanguageday/

MARZEC

Międzynarodowy Dzień Kobiet
(8 marca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#kobiety1

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
(21 marca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rasizm4

Światowy Dzień Poezji
(21 marca)

World Poetry Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/poetryday/

Międzynarodowy Dzień Nowruz
(21 marca)

International Day of Nowruz
www.un.org/en/events/nowruzday/

Światowy Dzień Zespołu Downa
(21 marca)

World Down Syndrome Day

Światowy Dzień Wody
(22 marca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko7

Światowy Dzień Meteorologii
(23 marca)

World Meteorological Day [WMO]
www.wmo.int/worldmetday/

Światowy Dzień Gruźlicy
(24 marca)

World Tuberculosis Day [WHO]
www.stoptb.org/events/world_tb_day/

Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar
(24 marca)

International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims
www.un.org/en/events/righttotruthday/

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
(25 marca)

International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade
http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
(25 marca)

International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members
www.un.org/en/events/detainedstaffday/

KWIECIEŃ

Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie
(2 kwietnia)

World Autism Awareness Day
www.un.org/en/events/autismday/

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozbrojenie3

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r.
(7 kwietnia)

Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide
www.un.org/preventgenocide/rwanda/commemoration.shtml

Światowy Dzień Zdrowia
(7 kwietnia)

World Health Day [WHO]
www.who.int/world-health-day/en/

Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych
(12 kwietnia)

International Day of Human Space Flight
www.un.org/en/events/humanspaceflightday/

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
(22 kwietnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko16

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
23 kwietnia

World Book and Copyright Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/bookday/

Światowy Dzień Walki z Malarią
(25 kwietnia)

World Malaria Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html

Światowy Dzień Własności Intelektualnej
(26 kwietnia)

World Intellectual Property Day [WIPO]
www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
(28 kwietnia)

World Day for Safety and Health at Work [ILO]
www.un.org/en/events/safeworkday/

Światowy Dzień Pamięci o Wszystkich Ofiarach Wojen Chemicznych
29 kwietnia

Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare
www.un.org/en/events/chemwarfareday/

Międzynarodowy Dzień Jazzu
(30 kwietnia)

International Jazz Day [UNESCO]
http://www.unesco.org/new/en/jazz-day

MAJ

Światowy Dzień Wolności Prasy
(3 maja)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#informacje2

Czas Upamiętnienia i Pojednania Poświęcony Tym, Którzy Stracili Życie Podczas Drugiej Wojny Światowej
(8 i 9 maja)

Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War
www.un.org/en/events/remembranceday/

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
(12-13 maja)

World Migratory Bird Day [UNEP]
www.worldmigratorybirdday.org/

Międzynarodowy Dzień Rodzin
(15 maja)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rodzina

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
(17 maja)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#itc

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju
(21 maja)

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development
www.un.org/en/events/culturaldiversityday/

Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej
(2010)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rb

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
(29 maja)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#pokoj2

Światowy Dzień Bez Tytoniu
(31 maja)

World No-Tobacco Day [WHO]
www.who.int/tobacco/wntd/en/

CZERWIEC

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
(4 czerwca)

International Day of Innocent Children Victims of Aggression
www.un.org/en/events/childvictimday/

Światowy Dzień Środowiska
5 czerwca

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko9

Światowy Dzień Oceanów
8 czerwca

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#oceany

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci
(12 czerwca)

World Day Against Child Labour [ILO]
www.un.org/en/events/childlabourday/

Światowy Dzień Krwiodawcy
(14 czerwca)

World Blood Donor Day [WHO]
www.who.int/worldblooddonorday/en/

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
(17 czerwca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko10

Światowy Dzień Uchodźcy
(20 czerwca)

World Refugee Day
www.un.org/en/events/refugeeday/

Dzień Służby Publicznej
(23 czerwca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#sluzba

Międzynarodowy Dzień Wdów
(23 czerwca)

International Widow’s Day
http://www.un.org/en/events/widowsday/

Dzień Żeglarza
(25 czerwca)

Day of the Seafarer [IMO]
www.imo.org/About/Events/Pages/Day-of-the-Seafarer.aspx

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi
(26 czerwca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#leki1

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
(26 czerwca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#prawa3

LIPIEC

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
(pierwsza sobota lipca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj9

Światowy Dzień Ludności
(11 lipca)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#ludnosc

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
(18 lipca)

Nelson Mandela International Day
www.un.org/en/events/mandeladay/

Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby
(28 lipca)

World Hepatitis Day [WHO]
www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/en/

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
(30 lipca)

International Day of Friendship
www.un.org/en/events/friendshipday/

SIERPIEŃ

Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie (do 9 sierpnia 2014r.)
(9 sierpnia)

International Day of the World's Indigenous People
www.un.org/en/events/indigenousday/

Międzynarodowy Dzień Młodzieży
(12 sierpnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#youth

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
(19 sierpnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#pomoch1

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu
(23 sierpnia)

International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition [UNESCO]
www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
(29 sierpnia)

International Day against Nuclear Tests
www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/

Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć
30 sierpnia

International Day of the Victims of Enforced Disappearances
www.un.org/en/events/disappearancesday/

WRZESIEŃ

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji
(8 września)

International Literacy Day [UNESCO]
www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
(10 września)

World Suicide Prevention Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_suicide_prevention_day/en/index.html

Międzynarodowy Dzień Demokracji
(15 września)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#demokracja

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
16 września

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#ozon

Międzynarodowy Dzień Pokoju
(21 września)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#pokoj3

Światowy Dzień Morza
(ostatni tydzień września)

World Maritime Day [IMO]
www.un.org/en/events/maritimeday/index.shtml

Światowy Dzień Turystyki
(27 września)

World Tourism Day [UNWTO]
www.un.org/en/events/tourismday/index.shtml

Światowy Dzień Walki z Wścieklizną
(28 września)

World Rabies Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_rabies_day/en/index.html

Światowy Dzień Serca
(29 września)

World Heart Day [WHO] (Last Saturday in September)
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_heart_day/en/index.html

PAŹDZIERNIK

Światowy Dzień Habitatu
1 października

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#siedliska1

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
(1 października)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#starsi2

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
(2 października)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#pokoj5

Światowy Dzień Nauczyciela
(5 października)

World Teachers’ Day [UNESCO]
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/world-teachers-day/

Światowy Dzień Poczty
(9 października)

World Post Day [UPU]
www.un.org/en/events/postday/

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
(10 października)

World Mental Health Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/2007/world_mental_health_day/en/

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek
11 października

International Day of the Girl Child

Światowy Dzień Wzroku
(drugi czwartek października)

World Sight Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/2007/world_sight_day/en/

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych
10 października

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#kleski1

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
(15 października)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#kobiety3

Światowy Dzień Żywności
(16 października)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#glod2

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
(17 października)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj5

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
(24 października)

United Nations Day
www.un.org/en/events/unday/

Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju
(24 października)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#informacje3

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
(27 października)

World Day for Audiovisual Heritage [UNESCO]
www.un.org/en/events/audiovisualday/

LISTOPAD

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
(6 listopada)

International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict
www.un.org/en/events/environmentconflictday/

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju
(10 listopada)

World Science Day for Peace and Development [UNESCO]
www.un.org/en/events/scienceday/

Światowy Dzień Walki z Pneumonią
(12 listopada)

World Pneumonia Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_pneumonia_day/en/

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
(14 listopada)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#zdrowie2

Światowy Dzień Filozofii
(trzeci czwartek listopada)

World Philosophy Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/philosophyday/

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
(16 listopada)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#prawa4

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
(16 listopada)

World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_copd_day/en/index.html

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych
(18 listopada)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#wypadki

Powszechny Dzień Dziecka
(20 listopada)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#dzieci3

Dzień Uprzemysłowienia Afryki
(20 listopada)

Africa Industrialization Day
www.un.org/en/events/africaday/

Światowy Dzień Telewizji
(21 listopada)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#informacje4

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
(25 listopada)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#kobiety2

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim
(29 listopada)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#palestyna

GRUDZIEŃ

Światowy Dzień AIDS
(1 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#aids

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
(2 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#prawa5

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
(3 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#niepelnosprawni1

Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy Służących na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju
(5 grudnia)

International Volunteer Day for Economic and Social Development
www.un.org/en/events/volunteerday/

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
(7 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#lotnictwo

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji
(9 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#korupcja

Dzień Praw Człowieka
(10 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#prawa6

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
(11 grudnia)

International Mountain Day
www.un.org/en/events/mountainday/

Międzynarodowy Dzień Migrantów
(18 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#prawa7

Dzień na rzecz Współpracy Południe – Południe
(19 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#srodowisko13

Międzynarodowy Dzień Solidarności
(20 grudnia)

www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#rozwoj13

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

„Spółdzielnie budują lepszy świat”

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi (2012)

"Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi jest zarówno niezbędna, jak i osiągalna."

ZOBACZ RÓWNIEŻ

United Nations Observances