« strona główna « wiatowe kryzysy « Palestyna

Inne elementy systemu ONZ

  • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) realizuje Program Pomocy dla Ludności Palestyńskiej (PAPP) koncentrując się na edukacji, nauce, kulturze i komunikacji.
  • Bank Światowy udziela finansowania projektów na rzecz rozwoju, ubezpieczenia dla inwestycji prywatnych. Odgrywa kluczową rolę w koordynacji działań donorów.
  • Komisja Gospodarczo - Społeczna ds. Azji Zachodniej (ESCWA - Economic and Social Commission for Western Asia) publikuje raporty na temat ekonomicznych i społecznych skutków izraelskiej okupacji oraz zakładania izraelskich osiedli.
  • ReliefWeb to projekt Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA - United Nations Office for the Coordination of humanitarian Affairs).
  • Misje pokojowe UNTSO, UNDOF i UNIFIL - pragnąc doprowadzić do zaprzestania działań wojennych w Palestynie, w 1948 roku została założona UNTSO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu - United Nations Truce Supervision Organization), pierwsza operacja pokojowa ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Następnie powstały kolejne misje pokojowe, z których dwie UNDOF (Siły Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan - United Nations Disengagement Observer Forces) i UNIFIL (Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie - United Nations Interim Force in Lebanon) nadal są operacyjne.

Zobacz także:
Question of Palestine http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/unsystem.htm
ReliefWeb http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc108?OpenForm&emid=ACOS-635PFR&rc=3Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2010 r.
Aktualizacja – listopad 2012 r.