« strona główna « wiatowe kryzysy « Palestyna

System ONZ

Do najbardziej aktywnych instytucji w ramach systemu ONZ działających w kwestii palestyńskiej należą: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), Biuro Specjalnego Koordynatora ONZ ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie (UNSCO) oraz Program ds. Rozwoju (UNDP). Sprawą Palestyńską zajmuje się również wiele innych podmiotów systemu ONZ działających w bardziej wyspecjalizowanym zakresie.


InstytucjeZachodni Brzeg
i Strefa Gazy
Zachodni Brzeg Strefa Gazy
Poprawa sytuacji gospodarczej 35%33%37%
Zapewnienie wewnętrznego bezpieczeństwa18%19%16%
Redukcja bezrobocia 10% 10%9%
Zwalczanie korupcji8%6%10%
Zwalczanie przyczyn niepełnosprawności7%8%6%
Umacnianie praworządności3%2%4%
Priorytety wg Palestyńskiej Opinii Publicznej (Palestinian Developement Report, 2004))


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2010 r.
Aktualizacja – listopad 2012 r.