facebook facebook instagram youtube

Dokumenty

Karta Narodów Zjednoczonych Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka
Deklaracja Milenijna Deklaracja o Prawach Ludności Rdzennej
Moje priorytety
Sekretarz Generalny ONZ

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych - wersja tekstowa (77KB)

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych - (280KB)

Raporty / Publikacje

BEZPIECZEŃSTWO

Raport Panelu Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmian
"Bezpieczny świat: nasza wspólna odpowiedzialność"

KOBIETY

Postęp dla wszystkich: równe prawa, równe szanse dla kobiet i mężczyzn
Publikacja Ośrodka Informacji ONZ, luty 2010 r.

(1,5MB)
Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15 - 49 lat. Polska 2006
Raport Ministerstwa Zdrowia RP i Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA)

(6,5MB)

MŁODZI LUDZIE

Światowy Raport o Młodych Ludziach (omówienie)
W 2010 r. światowy wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi wyniósł 12,6 procent, podczas gdy światowy wskaźnik bezrobocia wśród starszych grup wiekowych wyniósł 4,8 procent, co pokazuje dramatyczną sytuację młodych osób. Nawet po znalezieniu zatrudnienia, młodzi pracownicy są zagrożeni brakiem stabilności pracy i bezrobociem, pozbawiani szansy na rozwój umiejętności i otrzymania awansu.


ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY


Raport o Rozwoju Społecznym w Afryce na rok 2012: Przyszłość i Bezpieczeństwo Żywnościowe

Raporty Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych UNFPA
Sytuacja Ludności Świata
Raport 2008 - Płaszczyzny porozumienia: kultura, płeć i prawa człowieka.
Raport 2007 - Uwolnienie potencjału, płynącego z rozwoju obszarów miejskich.
Raport 2006 - Droga ku nadziei: Kobiety a migracja międzynarodowa.
Raport 2005 - Obietnica równości: równość płci, zdrowie reprodukcyjne i Milenijne Cele Rozwoju
Raport 2004 - Konsensus kairski - ocena po dziesięciu latach: ludność, zdrowie reprodukcyjne i globalne działania na rzecz zwalczania ubóstwa.
Raport 2003 - Ponad 1 miliard nastolatków: inwestowanie w ich zdrowie i prawa
Narodowe Raporty o Rozwoju Społecznym (NHDR)
Raport 2007 Edukacja dla Pracy
Raport 2004 W trosce o pracę
Raport 2001 Polska w drodze do globalnego społ. informacyjnego
Raport 2000 Rozwój obszarów wiejskich
Raport 1999 Ku godnej aktywnej starości
Raport 1998 Dostęp do edukacji
Raport 1997 Zmieniająca się rola państwa
Raport 1996 Habitat a rozwój społeczny
Raport 1995 Raport o Rozwoju Społecznym - Polska 1995
Raporty o Rozwoju Społecznym (HDR)
Raport 2011 Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość: lepsza przyszłość dla wszystkich
Raport 2010 Prawdziwe bogactwo Narodów: Ścieżki rozwoju społecznego
Raport 2009 Przekraczając bariery: Mobilność a rozwój
Raport 2007/2008 Przeciw zmianom klimatycznym
Raport 2006 Światowy kryzys wodno-sanitarny
Raport 2005 Pomoc, handel i bezpieczeństwo w świecie pełnym nierówności
Raport 2004 Wolność Kulturowa w Dzisiejszym Zróżnicowanym Świecie
Raport 2003 Milenijne Cele Rozwoju: porozumienie między narodami na rzecz walki z ubóstwem
Raport 2002 Ugruntowywanie demokracji w podzielonym świecie
Raport 2001 Nowe technologie na rzecz Rozwoju Społecznego

Światowe Raporty Inwestycyjne (WIR)
Raport 2006 - Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne z Gospodarek Rozwijających się i Przechodzących Transformacje: Implikacje dla Rozwoju
Raport 2005 Transnarodowe korporacje a umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej
Raport 2004 Zwrot w stronę usług
Raport 2003 Narodowa i międzynarodowa polityka w zakresie BIZ i jej znaczenie dla rozwoju
Raport 2002 Transnarodowe spółki a konkurencyjność eksportu
Raport 2001 Promowanie wzajemnych powiązań
Raport 2000 Międzynarodowe połączenia i przejęcia a rozwój
Raport 1999 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a potrzeba rozwoju
Raport 1998 Trendy i determinanty


ŚRODKI ODURZAJĄCE

Raporty Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB)
Raporty INCB w podziale na lata od roku 2006 do 1997

SZEŚĆDZIESIĄT SPOSOBÓW PRZEZ KTÓRE ONZ ZMIENIA ŚWIAT

Sześćdziesiąt sposobów poprzez które ONZ zmienia świat
Dokument ONZ opisujący "Sześćdziesiąt sposobów poprzez które ONZ zmienia świat"

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×