facebook facebook instagram youtube

POMOC HUMANITARNA

"Niedola ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, bez względu na rejon świata, stanowi zagrożenie dla całej ludzkości.", Kofi A. Annan, Sekretarz Generalny ONZ

"Nigdy nie uda nam się całkowicie wyeliminować cierpienia, jest ono cechą człowieczeństwa. Jednak nic nie tłumaczy tego, że nie stosujemy wszelkich dostępnych nam środków, aby cierpienie to ograniczyć.[...] Bez wątpienia stać nas na tę pomoc. Dzisiaj musimy wykazać wolę podjęcia aktywności w tym kierunku."

"ARABSKA WIOSNA"

Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera aspiracje społeczeństw arabskich na rzecz demokracji.

Sytuacja w każdym kraju arabskim jest inna – łączy je dążenie do ustanowienia demokracji, respektowania praw człowieka i ludzkiej godności.

AFRYKA

"Najważniejszym celem, najpoważniejszym zobowiązaniem i największą ambicją ONZ jest zapobieganie konfliktom zbrojnym", Kofi A. Annan, Sekretarz Generalny ONZ

Lata 60te XX wieku charakteryzowały się uzyskaniem niepodległości przez większość państw Afryki. Od tego czasu Afryka jest najczęściej dotykanym tragediami regionem świata. Do najpoważniejszych zaliczamy katastrofy naturalne, głód, epidemię HIV/AIDS, malarię, jak również konflikty zbrojne.

Afganistan

Afganistan z państwa rządzonego przez terrorystów przeistacza się dzisiaj w początkującą demokrację. Demokratyczna konstytucja, parlament reprezentujący cały naród i legalnie wybrany rząd

świadczy o zmianach prowadzących do odbudowy i umocnienia Afganistanu. Z miesiąca na miesiąc kraj ten posiada coraz więcej środków do zapewnienia bezpieczeństwa i do odbudowy kraju.

Demokratyczna Republika Konga

Demokratyczna Republika Konga, była kolonia belgijska, w ciągu ostatnich 45 lat doświadczyła autokratycznych rządów, ekonomicznej niegospodarności i dwóch następujących po sobie

wojen. 30 listopada 1999 roku Rada Bezpieczeństwa NZ ustanowiła Misję ONZ w Demokratycznej Republice Konga (United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo - MONUC), która jest największą i najbardziej złożoną operacją pokojową ONZ.

Haiti

W styczniu 2010 r. Haiti, najbiedniejszy kraj zachodniej hemisfery, nawiedziło trzęsienie ziemi.

Wstrząsy o sile 7 stopni w skali Richter'a, będące najsilniejszymi od 200 lat, spowodowały jedną z największych tragedii w tym regionie. Dotknęła ona ok. 3,5 miliona mieszkańców wyspy. Ze względu na wielkość zniszczeń, brak stabilizacji politycznej kraju i trudności gospodarcze, społeczność międzynarodowa natychmiast podjęła kroki mające na celu pomoc ofiarom kataklizmu i naprawę zniszczeń.

Irak

Stanowiska agend ONZ dotyczące planów ich działalności w Iraku i podjętych działań

oraz przemówienia wysokich przedstawicieli ONZ na temat Iraku, Apel ONZ w sprawie Iraku, Ocena sytuacji humanitarnej w Iraku, Główne postanowienia rezolucji 1483 (2003), informacje o programie "Ropa za żywność", opracowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa numer 1500 (2003) i  1511 (2003),

Kraje Byłej Jugosławii

Gdy w 1991 roku nastąpił rozpad Jugosławii, nacjonalistyczne i etniczne napięcia w byłych republikach kraju doprowadziły do wybuchu wielu krwawych konfliktów.

Rozpad Jugosławii, wojna w Bośni i Hercegowinie, tragedia w Srebrenicy, konferencja pokojowa w Dayton, rola ONZ w wojnie w Bośni i Hercegowinie, wojna w Kosowie.

Liban

12 lipca 2006 roku po wystrzeleniu przez libańską Partię Boga (Hezbollah) rakiet w kierunku

Izraela i porwaniu dwóch izraelskich żołnierzy rozpoczął się kolejny konflikt między Izraelem a Libanem.

Kwestia palestyńska

Palestyńczycy tęsknią za wolnością i godnością, które były im odmawiane przez dziesiątki lat. Izraelczycy tęsknią za długotrwałym bezpieczeństwem.

Róg Afryki

Głód w Dżibuti, Etiopii, Kenii i Somalii dotknął już ponad 13 milionów ludzi.

Z powodu głodu zmarły już dziesiątki tysięcy ludzi – połowa z nich to dzieci poniżej piątego roku życia. 750 tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci pozostaje poważnie zagrożonych śmiercią na skutek głodu. 4 miliony ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Rwanda

W 1994 roku na oczach społeczności międzynarodowej doszło do masakry ponad 800 000 Rwandyjczyków, w większości z grupy etnicznej Tutsi. Rzeź, która trwała 100 dni, została dokonana przez milicję Hutu i siły rządowe. Skutki ludobójstwa w Rwandzie są dziś nadal odczuwane na wiele sposobów, zarówno w kraju, jak też w sąsiednich państwach.

Somalia

Od dwudziestu lat Somalię pustoszą wojna domowa, susze i głód.

Obecnie w kraju panuje największy kryzys humanitarny od 1993 roku. Prawie połowa populacji kraju, czyli 3,7 miliona osób (w tym 1,3 miliona dzieci) potrzebuje niezwłocznej pomocy humanitarnej w wysokości 300 milionów USD.

Sudan i Sudan Południowy

Dobry początek roku dla mieszkańców Sudanu

Podpisanie 9 stycznia 2005 r. w Nairobi porozumienia pokojowego (Comprehensive Peace Agreement) pomiędzy Rządem Sudanu a Sudańskim Ludowym Ruchem Wyzwolenia było dla tego kraju wydarzeniem epokowym. Po przeprowadzonym referendum w 2011 r. południowa część Sudanu, zamieszkała przez 8 milionów ludzi, odłączyła się od reszty kraju. 9 lipca proklamowano niepodległość nowego państwa - Republiki Południowego Sudanu (RPS) ze stolicą w Dżubie.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×