« strona główna UNIC Warsaw
 
RWANDA strona główna
 
Przemówienie SG ONZ
z okazji X Rocznicy Ludobójstwa w Rwandzie
7 kwietnia 2004 r.
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku
Apel SG ONZ,
7 kwietnia 2004 r.
Przemówienie SG ONZ podczas konferencji upamiętniającej ludobójstwo w Rwandzie, zorg. przez rządy Kanady i Rwandy, Nowy Jork
26 marca 2004 r.
 
Konferencja Upamiętniająca Ludobójstwo w Rwandzie Nowy Jork,
26 marca 2004r.
 
Wydarzenia w Rwandzie
w 1994 roku
Zaangażowanie ONZ
Działalność ONZ w celu zapobieżenia dalszym przypadkom zbrodni ludobójstwa
Definicja ludobójstwa
Więcej informacji:
Genocide in Rwanda

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa
w Rwandzie w 1994 roku, 7 kwietnia 2004 r.

Apel Sekretarza Generalnego ONZ

10 lat temu, 7 kwietnia w Rwandzie rozpoczęły się zajścia na tle etnicznym pomiędzy plemionami Tutsi i Hutu, w których zginęło około 800 tysięcy ludzi. Systematyczna masakra mężczyzn, kobiet i dzieci trwała około 100 dni i odbywała się na oczach społeczności międzynarodowej. W tym czasie na terenie Rwandy stacjonowała misja pokojowa ONZ - UNAMIR. Jej mandat nie przewidywał możliwości zapobiegania ludobójstwu.

Obecnie na wokandzie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy rozpatrywane są sprawy głównych organizatorów ludobójstwa.

Sekretarz Generalny ONZ zaapelował do wszystkich państw członkowskich ONZ, aby 7 kwietnia o godzinie 12:00 w południe czasu lokalnego uczciły minutą ciszy pamięć ofiar ludobójstwa. Tego dnia na całym świecie organizacje pozarządowe, szkoły oraz media będą informować o masakrze, do jakiej doszło w Rwandzie trwającej od kwietnia do sierpnia 1994 roku.

Główne uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 odbędą się w Kigali, Nowym Jorku oraz w Genewie. Podczas corocznej sesji Komisji Praw Człowieka w Genewie, Sekretarz Generalny ONZ przedstawi plan zapobiegania kolejnym aktom ludobójstwa. Plan przewiduje powołanie specjalnego wysłannika lub doradcy Sekretarza Generalnego ONZ do spraw ludobójstwa, oraz Komitetu do spraw Zapobiegania Ludobójstwu. Będzie on rozpatrywać okresowe raporty oraz udzielać rekomendacji do dalszego działania.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, kwiecień 2004 r.
  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org