« strona główna UNIC Warsaw
 
RWANDA strona główna
 
Przemówienie SG ONZ
z okazji X Rocznicy Ludobójstwa w Rwandzie
7 kwietnia 2004 r.
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku
Apel SG ONZ,
7 kwietnia 2004 r.
Przemówienie SG ONZ podczas konferencji upamiętniającej ludobójstwo w Rwandzie, zorg. przez rządy Kanady i Rwandy, Nowy Jork
26 marca 2004 r.
 
Konferencja Upamiętniająca Ludobójstwo w Rwandzie Nowy Jork,
26 marca 2004r.
 
Wydarzenia w Rwandzie
w 1994 roku
Zaangażowanie ONZ
Działalność ONZ w celu zapobieżenia dalszym przypadkom zbrodni ludobójstwa
Definicja ludobójstwa
Więcej informacji:
Genocide in Rwanda

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA
W RWANDZIE W 1994 ROKU
7 kwietnia 2004 r.

"Ten proces ludobójstwa, który pochłonął setki tysięcy istnień ludzkich dokonał się na oczach międzynarodowej społeczności. Doświadczenie to podkreśla kluczowe znaczenie szybkiego interweniowania w konflikcie, a przede wszystkim politycznej woli podejmowania działań w obliczu katastrofy. Przerażające cierpienia ludności Rwandy stanowią jasne i jednoznaczne przesłanie dla międzynarodowej społeczności, że zaniechanie tych działań nigdy więcej nie może się powtórzyć."

Raport Sekretarza Generalnego przedstawiony na Radzie Bezpieczeństwa ONZ,
"Przyczyny Konfliktu oraz Promowanie Trwałego Pokoju i  Stałego Rozwoju w Afryce"
16 kwietnia 1998 r.

Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan z żoną na grobach ofiar ludobójstwa w Kigali
Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan z żoną na grobach ofiar ludobójstwa w Kigali
(UN Photo# 197638C)

23 grudnia 2003 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję A/RES/58/234 ustanawiającą dzień 7 kwietnia 2004 roku Międzynarodowym Dniem Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku. Obecnie mija dziesiąta rocznica wydarzeń w tym kraju. Rezolucja zachęca wszystkie państwa członkowskie ONZ, agendy, organizacje międzynarodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do obchodów tego dnia. Dzień ten nie tylko upamiętnia wydarzenia w Rwandzie. Tego dnia społeczność międzynarodowa również potwierdza swoją wolę niedopuszczenia do ponownych aktów ludobójstwa.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, marzec 2004 r.
  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org