« strona główna UNIC Warsaw
 
RWANDA strona główna
 
Przemówienie SG ONZ
z okazji X Rocznicy Ludobójstwa w Rwandzie
7 kwietnia 2004 r.
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku
Apel SG ONZ,
7 kwietnia 2004 r.
Przemówienie SG ONZ podczas konferencji upamiętniającej ludobójstwo w Rwandzie, zorg. przez rządy Kanady i Rwandy, Nowy Jork
26 marca 2004 r.
 
Konferencja Upamiętniająca Ludobójstwo w Rwandzie Nowy Jork,
26 marca 2004r.
 
Wydarzenia w Rwandzie
w 1994 roku
Zaangażowanie ONZ
Działalność ONZ w celu zapobieżenia dalszym przypadkom zbrodni ludobójstwa
Definicja ludobójstwa
Więcej informacji:
Genocide in Rwanda

DEFINICJA LUDOBÓJSTWA

W rozumieniu Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich:

a) zabójstwo członków grupy;
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego
    członków grupy;
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie
    ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego;
d) stosowanie środków mających na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy;
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy;

Po wydarzeniach w Rwandzie kolejne przypadki ludobójstwa miały miejsce w 1995 roku w bośniackim mieście Srebrenica. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii uznał zabójstwa w Srebrenicy za akt ludobójstwa i skazał kilku Serbów oskarżonych o ich popełnienie.

Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan wraz z żoną składają wieniec  w miejscu ludobójstwa w Mwurire, Rwanda
Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan wraz z żoną składają wieniec
w miejscu ludobójstwa w Mwurire, Rwanda
(UN Photo #197621C)

Luis Moreno Ocampo, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego obecnie bada czy zabójstwa dokonane we Demokratycznej Republice Konga można uznać za ludobójstwo. Sprawa jest w fazie śledztwa i nie trafiła jeszcze na wokandę Trybunału.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, marzec 2004 r.
  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org