« strona główna UNIC Warsaw
 
RWANDA strona główna
 
Przemówienie SG ONZ
z okazji X Rocznicy Ludobójstwa w Rwandzie
7 kwietnia 2004 r.
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku
Apel SG ONZ,
7 kwietnia 2004 r.
Przemówienie SG ONZ podczas konferencji upamiętniającej ludobójstwo w Rwandzie, zorg. przez rządy Kanady i Rwandy, Nowy Jork
26 marca 2004 r.
 
Konferencja Upamiętniająca Ludobójstwo w Rwandzie Nowy Jork,
26 marca 2004r.
 
Wydarzenia w Rwandzie
w 1994 roku
Zaangażowanie ONZ
Działalność ONZ w celu zapobieżenia dalszym przypadkom zbrodni ludobójstwa
Definicja ludobójstwa
Więcej informacji:
Genocide in Rwanda

DZIAŁALNOŚĆ ONZ W CELU ZAPOBIEŻENIA DALSZYM PRZYPADKOM ZBRODNI LUDOBÓJSTWA

"Jedną z moich stałych trosk jako Sekretarza Generalnego jest wprowadzenie zmiany w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych polegającej na przejściu z polityki reagowania na politykę zapobiegania. W szczególności dotyczy to zapobiegania konfliktom zbrojnym."

11 luty 2004 r.

Na Międzynarodowym Forum, które odbyło się w Sztokholmie 26 stycznia 2004 roku Sekretarz Generalny ONZ zasugerował państwom stronom Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. powołanie Komitetu do spraw Zapobiegania Ludobójstwu (Committee on the Prevention of Genocide). Komitet ma się spotykać aby rozpatrywać okresowe raporty oraz udzielać rekomendacji do dalszego działania. Sekretarz Generalny ONZ zaproponował również powołanie specjalnego sprawozdawcy lub doradcy, którego zadaniem byłoby składanie okresowych raportów bezpośrednio do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Dziecko w obozie Ruhengeri w Rwandzie
Dziecko w obozie Ruhengeri w Rwandzie
(UN Photo# 186791C)

7 kwietnia 2004 roku podczas sesji Komisji Praw Człowieka w Genewie, Sekretarz Generalny ONZ przedstawi plan zapobiegania dalszym przypadkom zbrodni ludobójstwa. W działania tego planu ma być zaangażowany cały system ONZ. Plan ten zawiera propozycje przedstawione w Sztokholmie na Międzynarodowym Forum.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, marzec 2004 r.
  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org