Konferencja klimatyczna NZ

Konferencja klimatyczna NZ w Doha (Katar)
26 listopada 2012 r. - 8 grudnia 2012 r.

"Konferencja w Doha wytyczyła nową drogę umożliwiającą wzmożenie działań i osiągnięcie nowych ambitnych celów. Jest ona znana jako Doha Climate Gateway. Katar odczuwa dumę, że to właśnie w tym kraju odbyło się to historyczne spotkanie. Dziękuję wszystkim rządom i ministrom za ich zaangażowanie i sukces. Teraz rządy państw muszą szybko podążać wyznaczoną drogą, by wdrożyć rozwiązania zwalczające zmiany klimatu."
Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, Przewodniczący COP18/CMP8

Christiana Figueres, Sekretarz Wykonawcza UNFCCC; Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ i  Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, Wiceminister Kataru i Przewodniczący COP18/CMP8

W dniach 26 listopada - 8 grudnia 2012 r. w Doha odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Climate Change Conference - UNCCC). Wzięło w niej udział 17 000 delegatów pochodzących ze 194 krajów, obecnych było również 7000 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji podjęto niezbędne decyzje dotyczące zmian klimatu. Ustalono, że Protokół z Kioto będzie obowiązywał przez kolejne 8 lat, a do roku 2015 zostanie podpisane nowe porozumienie, które zacznie obowiązywać od 2020 roku. Uczestnicy omówili również kwestie budowy nowych instytucji i mechanizmów finansowania działań zwalczających zmiany klimatu oraz przekazania infrastruktury technologicznej krajom rozwijającym się. Uzgodniono, że siedziba Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund) będzie mieścić się w Sondgo w Republice Korei. Powstanie Centrum Technologii Klimatycznych (Climate Technology Centre - CTC), które zajmie się wdrażaniem działań prowadzonych przez Mechanizm Technologiczny UNFCCC (UNFCCC Technology Mechanism).

Państwa rozwinięte potwierdziły także swoje zobowiązanie do kontynuowania długoterminowego finansowania kwestii związanych ze zmianami klimatu, by nadal wspierać kraje rozwijające się. Do 2020 r. przekażą im 100 mld USD zarówno na adaptację do zmian klimatycznych, jak i na zmniejszanie ich skutków. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Dania, Szwecja oraz Komisja Europejska przyrzekły w Doha złożyły obietnice, że do 2015 r. przekażą 6 mld USD na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Sekretarz Wykonawcza UNFCCC, Christina Figueres, wezwała wszystkie państwa do szybkiego wdrożenia postanowień z Doha, tak by zgodnie z ustaleniami społeczności międzynarodowej na świecie nie doszło do wzrostu temperatury o 2°C. "Teraz musimy się skupić na pracy. Konferencja w Doha jest kolejnym krokiem w dobrym kierunku, ale przed nami jeszcze daleka droga. Drzwi do przeciwdziałania zmianom klimatycznym zostały ledwo co uchylone. Dowodzą tego badania naukowe i dane statystyczne."

Następna konferencja klimatyczna odbędzie się w dniach 11 - 22 listopada 2013 r. w Warszawie.


Państwa stawiają kolejny niezbędny krok w walce ze zmianami klimatycznymi

Państwa przedłużyły okres ważności Protokołu z Kioto, ustaliły ścisły harmonogram osiągnięcia uniwersalnego porozumienia klimatycznego do 2015 r. oraz przyjęły plan zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zmian klimatycznych. Zatwierdzono również powstanie nowych instytucji i uzgodniono metody przekazywania krajom rozwijającym się większych funduszy i nowych technologii pomocnych w zwalczaniu zmian klimatycznych.

czytaj więcej


Powszechne porozumienie klimatyczne jest zarówno możliwe
jak i niezbędne

ONZ jest właściwym miejscem dla podejmowania ogólnoświatowych decyzji, lecz nie decyduje o działaniach na szczeblu krajowym. Dążenia i decyzje poodejmowane przez poszczególne państwa zależą od ich stopnia zainteresowania zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, stabilnością i konkurencyjnością.

czytaj więcej


Osiągnięte porozumienia

Ważność Protokołu z Kioto, jako jedynego istniejącego i wiążącego porozumienia, które zobowiązuje kraje rozwinięte do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych została przedłużona, począwszy od 1 stycznia 2013 r.

czytaj więcej


Zobacz również:

UNFCCC - Doha Climate Change Conference

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, luty 2012 r.