Konferencja klimatyczna NZ

Konferencja klimatyczna ONZ w Durbanie (RPA)
28 listopada - 9 grudnia 2011 r.

"Bez wątpienia konferencja w Durbanie była najbardziej wszechstronnym i najdalej sięgającym w przyszłość wydarzeniem w historii negocjacji na temat zmian klimatycznych".
(Christiana Figueres, pani sekretarz wykonawczy UNFCCC, Światowe Forum Przyszłości Energetycznej, Abu Dabi, 19 stycznia 2012 r.)

Otwarcie konferencji (28 listopada 2011 r.)

Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Climate Change Conference - UNCCC), która odbyła się pod koniec 2011 roku w Durbanie, przyniosła przełom pod kątem zainteresowania społeczności międzynarodowej tak ważną kwestią, jaką są zmiany klimatyczne.


Przewodnicząca konferencji, pani Maite Nkoana-Mashabane, Minister Stosunków Międzynarodowych i Współpracy RPA na otwarciu konferencji. (28 listopada 2011 r.)

Podczas tej drugiej co do wielkości konferencji na temat zmian klimatycznych, negocjacje dotyczące wprowadzenia w życie Konwencji i Protokołu z Kioto, planu działania z Bali oraz porozumienia z Cancun posunęły się do przodu.

Uczestnicy konferencji podjęli decyzję o jak najszybszym przyjęciu powszechnej umowy prawnej "pakietu rozwiązań" dotyczącego zmian klimatycznych, jednak nie później niż do 2015 roku. Pakiet zawiera "mapę drogową" - plan dojścia do nowego porozumienia w 2015 r., które obowiązywałoby po 2020 r. oraz deklarację prowadzącą do przedłużenia protokołu z Kioto na drugi okres rozliczeniowy. Protokół z Kioto jest umową międzynarodową, która będzie obowiązywała do końca 2012 r. W pakiecie przyjętym w Durbanie znajdują się również rozwiązania wspierające adaptację do zmian klimatycznych, funkcjonowanie funduszu klimatycznego oraz zapisy dotyczące powstrzymywania zmian klimatycznych na Ziemi i sposobów wspierania inwestycji chroniących środowisko naturalne w krajach najbiedniejszych i najbardziej narażonych na zmiany klimatu.

Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ dotyczące inicjatywy "Czas na zmiany" Konferencja klimatyczna ONZ w Durbanie (RPA), 6 grudnia 2011 r. (fragmenty)

Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon przedstawia swoją inicjatywę "Czas na zmiany" "Momentum for Change" na konferencji w Durbanie (6 grudnia 2011 r.)

"Wierzę, że nadszedł czas na zmiany, czas na wprowadzenie zmian na naszej planecie. Jedynej planecie, na której żyjemy. Jedynej planecie, którą pozostawimy naszym dzieciom, wnukom i prawnukom - dlatego też musimy zachować przyjazne i zrównoważone środowisko.

W tym sensie inicjatywa "Czas na zmiany" może być dla nas inspiracją. Nie zmarnujmy tej szansy. To może być ostrzeżenie - jeśli nie wykorzystamy tego czasu, to możemy przegrać. Nie tylko ja osobiście poniosę stratę - lecz również całe przyszłe pokolenia. Dlatego chciałbym bardzo podziękować za Wasze zaangażowanie.

Wprowadzone zmiany pozwolą nam zachować wodę, energię i bezpieczeństwo żywnościowe oraz dokonać postępu w wielu obszarach, takich jak globalne zdrowie, ograniczenie ubóstwa, równość płci i globalna stabilność polityczna. (...)

Jeśli naprawdę mamy osiągnąć zrównoważony rozwój, który będzie naszym głównym priorytetem przez przynajmniej najbliższych pięć lat, kiedy to będę Sekretarzem Generalnym, to musimy odnieść się do zmian klimatycznych, braku wody, kwestii energii, kryzysu żywnościowego, uwłasnowolnienia kobiet, zdrowia globalnego i zdrowych oceanów.

Zobacz również:

Durban Climate Change Conference - November/December 2011
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.phpDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, luty 2012 r.