Konferencja klimatyczna NZ

Konferencja klimatyczna NZ w Warszawie
11 listopada 2013 r. - 22 listopada 2013 r.

Kilkanaście tysięcy delegatów z ponad 190 krajów wzięło udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP19), która odbyła się pod koniec listopada 2013 roku w Warszawie jako część procesu negocjacyjnego Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Przybliżyła ona opracowanie ogólnoświatowego porozumienia w sprawie ochrony klimatu, które ma być osiągnięte w Paryżu w 2015 roku.

"Warszawa wyznaczyła drogę pracy nad projektem tekstu nowego powszechnego porozumienia klimatycznego, która będzie kontynuowana na następnej konferencji klimatycznej w Peru. Jest to istotny krok do osiągnięcia ostatecznego porozumienia w Paryżu w 2015 roku" powiedział Marcin Korolec, prezydent COP19.

Podczas konferencji przyjęto decyzję o utworzeniu Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage). Ma on pomóc krajom zagrożonym gwałtownymi zjawiskami klimatycznymi i zmianami klimatu, np. wzrostem poziomu mórz.

Zdecydowano również o sposobach zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych deforestacją i degradacją lasów. Uzgodniono działania programu REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), służącego finansowaniu ochrony lasów tropikalnych.

„Jestem szczególnie dumny z tego osiągnięcia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli, jakie odgrywają lasy w pochłanianiu dwutlenku węgla, stabilizowaniu klimatu i zapewnieniu różnorodności biologicznej. Nasze negocjacje stanowią znaczący wkład w ochronę lasów i zrównoważoną gospodarkę leśną. Działania te będą istotne nie tylko dla osób czerpiących z nich korzyści, ale także dla całej ludzkości i naszej planety”, powiedział Marcin Korolec.

Ponadto, 48 najbiedniejszych państw rozwijających się przedstawiło możliwe sposoby walki ze zmianami klimatu. Dzięki nim będą one mogły lepiej ocenić zagrożenia wynikające z zachodzących zmian i określić potrzeby, by im zapobiec.

Rozwinięte państwa członkowskie zobowiązały się wpłacić 100 milionów dolarów na Fundusz Adaptacyjny (Adaptation Fund). Finlandia, Korea, Japonia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, UE, USA i Wielka Brytania obiecały przekazać więcej pieniędzy na wsparcie krajów rozwijających się.

Ukończono także pracę nad Centrum Technologii Klimatycznych (Climate Technology Centre and Network), które ma udzielać pomocy i rad na temat pobudzania rozwoju technologii. CTCN jest otwarte na współpracę z biznesem i zachęca kraje rozwijające się do ustalenia głównych kierunków działań, które ułatwią transfer technologii.

Konferencja w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP19/CMP9). Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ podczas obrad segmentu wysokiego szczebla. Warszawa, 19 listopada 2013 r.

Jestem głęboko zaniepokojony, że skala naszych działań jest nadal niewystarczająca i nie pozwala na ograniczenie globalnego wzrostu temperatury o przynajmniej 2 stopnie Celsjusza, czyli poziomu z ery przedindustrialnej (...)

zobacz więcej

Sekretarz Generalny ONZ i Prezydent Bronisław Komorowski na spotkaniu prasowym. Warszawa, 19 listopada 2013 r. (Wypowiedź Sekretarza Generalnego ONZ)

Tegoroczna Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu to ważny krok na drodze do osiągnięcia ambitnego iskutecznego globalnego porozumienia klimatycznego w 2015 r. Mam nadzieję, że w Warszawie podczas spotkania COP 19 zostaną podjęte ustalenia, które znajdą się w porozumieniu (...)

zobacz więcej

Sekretarz Generalny ONZ i Premier Donald Tusk na spotkaniu prasowym. Warszawa, 20 listopada 2013 r. (Wypowiedź Sekretarza Generalnego ONZ)

Panie Premierze, na wczorajszym otwarciu sesji mówił Pan o ‘uniwersalnej potrzebie wykazywania troski’. Zgadzam się, że zmiany klimatu dotyczą nas wszystkich na całym świecie. Musimy współpracować. Musimy się zjednoczyć i być solidarni (...)

zobacz więcej

Spotkanie ministrów w sprawie finansowania walki ze zmianami klimatu. Warszawa, 20 listopada 2013 r. (Wypowiedź Sekretarza Generalnego)

Szanowni Ministrowie, podczas poprzednich spotkań zidentyfikowaliśmy szereg barier ograniczających inwestycje, które są potrzebne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Należą do nich m. in. tzw. niekorzystne dotacje, nieprzewidywalność rządowych polityk klimatycznych i ograniczenia budżetowe w trudnych warunkach gospodarczych.

zobacz więcej

Zobacz również:

Warsaw Climate Change Conference - November 2013
http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/meeting/7649.php

Konferencja klimatyczna NZ w Sprawie Zmian Klimatu (COP19) – strona gospodarza
http://www.cop19.gov.pl/

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, lipiec 2014 r.