« strona główna « światowe kryzysy « Afganistan

AFGANISTAN

Afganistan

Afganistan z państwa rządzonego przez terrorystów przeistacza się dzisiaj w początkującą demokrację. Demokratyczna konstytucja, parlament reprezentujący cały naród i legalnie wybrany rząd świadczy o zmianach prowadzących do odbudowy i umocnienia Afganistanu. Z miesiąca na miesiąc kraj ten posiada coraz więcej środków do zapewnienia bezpieczeństwa i do odbudowy kraju.

Dalszy rozwój Afganistanu jest ważną kwestią dla świata. W interesie całej społeczności międzynarodowej leży dostarczanie pomocy krajowi, który jednoczy swoje działania w kierunku pokoju, demokracji, a przede wszystkim bezpieczeństwa, zapewniającego postęp we wszystkich pozostałych dziedzinach. Współpraca, która pojawiła się w Bonn, i którą dziś podtrzymujemy, w dalszym ciągu za główny cel stawia sobie pomoc ludności w Afganistanie. Musimy wspierać ich dążenia do realizacji wizji tętniącego życiem Afganistanu, posiadającego efektywne i bezstronne siły bezpieczeństwa, szanującego prawa człowieka, z profesjonalną administracją cywilną, ze sprawnie funkcjonującym systemem sprawiedliwości oraz z możliwością zabezpieczenia podstawowych potrzeb swojego społeczeństwa.

Teraz jest czas na podjęcie działań. Po przymusowych poświęceniach związanych z wojną Afgańczycy chętniej coraz więcej poświęcają na rzecz pokoju. Spodziewają się oni, że pokój przyniesie im korzyści. Zasługują na nie.

Kofi Annan, przemówienie na Konferencji Londyńskiej
poświęconej Afganistanowi - 31 stycznia 2006 r.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, wrzesień 2007 r.