« strona główna « światowe kryzysy « Afganistan

Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich
(United Nations Human Settlements Programme - UN-HABITAT)
w Afganistanie

UN-HABITAT

Utworzenie w Afganistanie w 2004 roku rządu rozbudziło nadzieję milionów Afgańczyków na pokój i poprawę sytuacji. Od 3 lat trwa powrót ludzi, którzy uciekli z kraju. Została wypracowana i wdrożona narodowa strategia rozwoju, jednak w dalszym ciągu potrzebne są znaczne środki na programy mające na celu poprawę jakości życia afgańskich obywateli. Ocenia się, że ponad 2 miliony domów zostało zniszczonych, a praktycznie wszystkie obiekty podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji przestały funkcjonować.

W chwili powstania rządu w Afganistanie w 2004 roku, 5 milionów Afgańczyków było uchodźcami, kolejne 920 000 osobami wysiedlonymi i ponad 800 000 niepełnosprawnymi. Zaledwie jedna trzecia afgańskich dzieci uczęszczała do szkół, ponad 70% ludzi było niedożywionych. Co roku 15 000 kobiet umierało z powodu powikłań ciążowych. Średnia długość życia Afgańczyka wynosi 45 lat, podczas gdy w regionie człowiek przeciętnie żyje 63 lata.

W dalszym ciągu Afganistan potrzebuje wsparcia finansowego na odbudowę zniszczonej infrastruktury oraz wypracowanie i przyjęcie właściwych programów i polityk rozwoju. Sektory związane z gospodarką komunalną, w tym wodą pitną, otrzymały silne wsparcie finansowe. Z kolei takie obszary jak planowanie miejskie, odbudowa osiedli ludzkich w dalszym ciągu tego wsparcia potrzebują.

UN-HABITAT

Opierając się na priorytetach rządu, UN-HABITAT pomaga określić kluczowe obszary planowania strategicznego dla miast, opracowywać i wdrażać polityki rozwoju miejskiego. Wspiera rząd w działaniach związanych z zarządzaniem gruntami na terenach miejskich i na obszarach pozamiejskich, wdrażaniem prawa własności, budowaniem domostw i dróg oraz zarządzaniem odpadami. UN-HABITAT podkreśla również konieczność szkolenia personelu w sektorze usług, administracji i zarządzania finansami publicznymi.

Ważnym obszarem pozostaje sektor budownictwa, charakteryzujący się najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia spośród wszystkich gałęzi przemysłu. Sektor ten zapewnia pracę dla młodych ludzi i niewykształconej siły roboczej. W budownictwie pracę znajdują zdemobilizowani żołnierze, co może znacząco przyczynić się do politycznej stabilizacji kraju.

Zobacz również:

Shelter for all, United Nations Human Settlements Programme, Afghanistan http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=245Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, wrzesień 2007 r.