« strona główna « światowe kryzysy « Afganistan

Działalność Biura Narodów Zjednoczonych
ds. Narkotyków i Przestępczości
(United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC)
w Afganistanie

UNODC

Palenie narkotyków

Trwający ponad 20 lat konflikt i wojna domowa przyczyniły się do tego, że Afganistan jest obecnie krajem, w którym produkuje się najwięcej opium na świecie. Nielegalne uprawy maku lekarskiego, z którego wytwarza się opium, związany z tym przemyt opiatów i przestępczość, są głównym problemem na kontynencie azjatyckim. W 2007 roku 193,000 hektarów ziemi w Afganistanie wykorzystano na uprawę maku lekarskiego. To o 17% więcej, niż w roku 2006. W 2007 roku Afganistan wyprodukował 8,200 ton opium, 34% więcej niż w roku ubiegłym. Udział Afganistanu w światowej produkcji opium wynosi obecnie 93%.

Ocenia się, że około 70 - 90% heroiny skonfiskowanej w Europie było przetworzone z opium produkowanego w Afganistanie. Prawie wszystkie narkotyki zawierające opium zażywane w krajach sąsiadujących z Afganistanem na Bliskim Wschodzie i w Afryce pochodzą właśnie z Afganistanu. Badania przeprowadzone przez UNODC wskazują, że w ostatnich latach w Afganistanie wzrosła przestępczość związana z narkotykami.

UNODC

Afganka paląca opium

Celem działalności UNODC w Afganistanie jest wyeliminowanie nielegalnej uprawy i produkcji środków odurzających, handlu narkotykami i przestępstw związanych z narkotykami w tym kraju. UNODC skupiała się również na przyjęciu projektów rozwoju, które stworzą Afgańczykom możliwość pozyskiwania innych źródeł dochodu niż produkcja i handel narkotykami. Biuro pełni funkcję doradczą i pomaga rządowi w zakresie zwiększania jego kompetencji we wszystkich obszarach związanych z kontrolą środków odurzających. Swoimi inicjatywami UNODC wspiera również działania podejmowane przez społeczność międzynarodową w Afganistanie.


UNODC pomaga instytucjom odpowiedzialnym za eliminację przestępstw związanych z narkotykami w realizowaniu ich zadań, zapewniając ścisłą współpracę z UNAMA i głównymi państwami donorami, takimi jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Stany Zjednoczone. Wspiera Radę ds. Przeciwdziałania Narkotykom (Counter Narcotics Directorate - CND) w jej wiodącej roli jako organu kontroli środków odurzających w Afganistanie oraz działalność jej biur regionalnych.

UNODC

Skonfiskowane narkotyki

UNODC wspiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w wypracowywaniu polityki granicznej mającej na celu wyeliminowanie handlu narkotykami pomiędzy Afganistanem i Iranem. Organizuje szkolenia dla pracowników ministerstwa. Wspiera Ministerstwo Sprawiedliwości w ratyfikowaniu i egzekwowaniu nowego antynarkotykowego prawa w kraju. Organizuje szkolenia personelowi ministerstwa w zakresie implementacji prawa.

UNODC ściśle współpracuje z rządem i społecznościami rolniczymi nad rozwijaniem strategii alternatywnych źródeł utrzymania, aby rolnicy zaprzestali uprawy maku lekarskiego.


Zobacz również:

United Nations Office on Drugs and Crime, Afghanistan Country Office http://www.unodc.org/afg/index.htmlDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, wrzesień 2007 r.