« strona główna « światowe kryzysy « Afganistan

Afganistan w liczbach

Afganistan
  • Zaledwie 51.9% afgańskich mężczyzn powyżej 15 roku życia i 21.9% kobiet w tym samym przedziale wiekowym potrafi czytać i pisać
  • 79% dziewcząt i kobiet w Afganistanie nie umie czytać i pisać
  • Około dwa miliony dzieci nie uczęszcza do szkół

  • W 2004 roku 5 milionów Afgańczyków było uchodźcami, kolejne 920 000 osobami wysiedlonymi i ponad 800 000 niepełnosprawnymi
  • Ponad 46% osób powracających nie ma gdzie mieszkać

  • W Afganistanie co roku 15 000 kobiet umiera w wyniku powikłań ciążowych
  • 25% dzieci nie dożywa piątego roku życia

  • Udział Afganistanu w światowej produkcji opium wynosi 93%
  • W 2007 roku Afganistan wyprodukował 8 200 ton opium
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, wrzesień 2007 r.