Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

Jak zapewnić wszystkim ludziom dostęp do czystej energii, zachowując pewność, że produkcja tej energii nie przyczyni się do zmian klimatycznych?

Zrównoważona energia dla wszystkich


Mongolia – stosowanie paneli słonecznych przy namiotach rodzinnych.

Energia ma kluczowe znaczenie dla wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Czy mówimy o zatrudnieniu, bezpieczeństwie, zmianach klimatycznych, produkcji żywności, czy też o wzroście dochodów - zapewnienie dostępu do energii wszystkim ludziom jest konieczne.

Zrównoważona energia potrzebna jest dla wzmocnienia gospodarki, ochrony ekosystemów i osiągnięcia sprawiedliwości. Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon przewodniczy światowej inicjatywie „Zrównoważona Energia dla Wszystkich Ludzi”, której celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych, poprawy efektywności oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Fakty i liczby: