Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

W jaki sposób pomóc ludziom wydobyć się z ubóstwa i znaleźć dobrą pracę, chroniąc jednocześnie środowisko?

Dobra praca

Recesja gospodarcza odcisnęła swoje piętno zarówno na jakości, jak i ilości miejsc pracy. 190 milionów bezrobotnych i ponad 500 milionów osób w ciągu najbliższych dziesięciu lat będą poszukiwały pracy.


Sadzenie drzew w Kenii

Działania gospodarcze i polityki społeczne w zakresie tworzenia miejsc pracy są niezwykle istotne dla stabilizacji i spójności społecznej. Rynek pracy ma istotne znaczenie nie tylko ze względu na generowanie dobrobytu i produkcję dóbr, ale także ze względu na ich dystrybucję.

Kluczowe znaczenie ma powiązanie pracy z potrzebami środowiska naturalnego. „Zielone stanowiska pracy” w rolnictwie, przemyśle, usługach czy administracji przyczyniają się do ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Fakty i liczby: