Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

Co oznacza skrót „Rio+20”?

"Rio+20" jest to skrót pochodzący od Konferencji NZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się w dniach 20 – 22 czerwca 2012 r. w Rio de Janeiro - dwadzieścia lat po pamiętnym Szczycie Ziemi w Rio w 1992 r. Konferencja stanowi okazję do zastanowienia się nad przyszłością, jaką chcemy mieć za dwadzieścia lat.

Podczas konferencji przywódcy światowi wraz z tysiącami uczestników z sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz innych grup spotkają się, aby wspólnie odpowiedzieć na pytania: jak zmniejszyć skalę ubóstwa, jak promować sprawiedliwość społeczną i zapewnić ochronę środowiska naturalnego naszej coraz bardziej zaludnionej planety.

Rozmowy będą koncentrowały się na dwóch głównych tematach - jak budować „zieloną gospodarkę”, aby osiągnąć zrównoważony rozwój i ograniczyć ubóstwo oraz jak poprawić międzynarodowy system koordynacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Konferencja Rio+20 to również historyczna szansa na wytyczanie szlaków zrównoważonej przyszłości – przyszłości, w której będzie więcej miejsc pracy i źródeł czystej energii. Przyszłości bardziej bezpiecznej, zapewniającej godziwy standard życia wszystkim ludziom.

"Konferencja "Rio+20" będzie jednym z najważniejszych światowych spotkań naszych czasów, poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju."

Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon


Dlaczego świat potrzebuje konferencji "Rio+20"?

Jeśli chcemy pozostawić naszym dzieciom i wnukom przyjazny im świat - to już dziś powinniśmy rozwiązać problemy związane z rosnącą skalą ubóstwa i dewastacją środowiska naturalnego.

  • Obecnie na świecie żyje 7 miliardów ludzi – w 2050 roku liczba ta wyniesie 9 miliardów.
  • Jedna na pięć osób – czyli 1,4 miliarda ludzi – żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie.
  • 1,5 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do elektryczności.
  • 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do toalet.
  • Każdego dnia prawie miliard ludzi cierpi z powodu głodu.
  • Emisja gazów cieplarnianych nadal wzrasta, a ponad 1/3 wszystkich gatunków wyginie bezpowrotnie, jeśli zmiany klimatyczne nie zostaną zahamowane.

Szczyt Ziemi w Rio w 1992 roku ustanowił fundamenty dla wspólnych działań. Konferencja Rio+20 to nowa szansa dla poprowadzenia światowej dyskusji nad sprawami, których rozwiązanie wymaga podejmowania działań lokalnych, by zapewnić wszystkim ludziom bezpieczną przyszłość.

Zobacz:

Co to jest zrównoważony rozwój?

Szacuje się, że do roku 2050 liczba ludności na świecie wzrośnie z 7 do 9 miliardów. Zwiększa się zapotrzebowanie na zasoby naturalne, a ich zapasy maleją. Zwiększają się również różnice w wysokości dochodów. Zrównoważony rozwój to proces, którego celem jest podniesienie standardów życia wszystkim ludziom – jednak bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Oznacza to, że musimy znaleźć lepsze rozwiązania i odpowiedzieć na następujące pytania:

Sprostanie tym wyzwaniom stanowi początek budowania przyszłości, jaką chcemy mieć.

Pobierz folder:


Plik PDF, 590kB

Zobacz również: