Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

Jak możemy zapewnić społeczną odporność na katastrofy naturalne?


Burza piaskowa w Kenii

Społeczeństwa zdolne przezwyciężać katastrofy naturalne

Katastrofy naturalne - trzęsienia ziemi, powodzie, susze, huragany, tsunami i inne, mogą mieć niszczycielski wpływ na ludność, środowisko i gospodarkę. Wypracowanie odporności - zdolności człowieka do pokonania trudności i szybkiego polepszenia sytuacji – jest możliwe. Mądre decyzje sprzyjają szybkiemu naprawianiu strat po katastrofie, złe – czynią ludzi bezbronnymi wobec katastrof. Decyzje te powinny dotyczyć takich kwestii jak: metody upraw żywności, sposoby i miejsca wznoszenia budynków, systemy finansowe, szkolne programy nauczania, etc. Częstotliwość występowania katastrof naturalnych jest coraz większa, rośnie liczba ofiar ludzkich, straty mienia się zwiększają, postępuje proces zagęszczania siedzib ludzkich. Myśląc o przyszłości, musimy mądrze ją zaplanować i pozostać czujnym.

Fakty i liczby: