Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

Jak należy postępować, by oceany były w dobrym stanie, a życiu morskiemu nie zagrażały zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne?


Rybak. Timor-Leste

Oceany

Oceany - ich skład chemiczny, prądy, temperatura i  organizmy żywe stanowią ekosystem, dzięki któremu na Ziemi mogą żyć ludzie. Morza dostarczają i regulują ilość deszczy i wody pitnej, wpływają na pogodę, klimat, kształtują linię wybrzeża, żywność i tlen, którym oddychamy. w historii ludzkości odgrywały znaczącą rolę w rozwoju handlu i transportu. Rozważne gospodarowanie tym światowym bogactwem jest kluczowym elementem budowania zrównoważonej przyszłości.

Fakty i liczby: