Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

Jak możemy zapewnić każdemu człowiekowi dostęp do wody i żywności oraz wartościowe odżywianie?

Woda dla świata


Mieszkańcy wioski kolumbijskiej korzystający z wody.

Czysta i łatwo dostępna woda dla wszystkich ludzi jest niezbędnym elementem świata, w jakim chcemy żyć. Na naszej planecie jest wystarczająco dużo świeżej wody, aby spełnić to marzenie. Lecz z powodu niewłaściwego gospodarowania lub niedostatecznej infrastruktury, każdego roku umierają miliony ludzi, w większości dzieci. Bezpośrednią przyczyną śmierci są choroby wywołane brakiem wody, złymi warunkami sanitarnymi i higienicznymi. Niedobór wody, jej zła jakość, jak również niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, edukację i życiowe wybory ludzi ubogich na całym świecie. Niektóre najbiedniejsze kraje świata cierpią z powodu suszy, której efektem jest głód i niedożywienie. Szacuje się, że do 2050 roku jedna czwarta ludzi będzie żyła w krajach dotkniętych chronicznym lub powtarzającym się niedoborem wody.

Fakty i liczby: