Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo

Nadszedł czas, aby jeszcze raz zastanowić się nad tym, w jaki sposób przebiega proces dystrybucji, konsumpcji i produkcji naszej żywności.


Pola ryżowe na Madagaskarze.

Jeśli proces ten będzie przebiegał w sposób poprawny to rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą zapewnić wszystkim ludziom właściwe wyżywienie, przynieść przyzwoite dochody, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju wsi i ochrony środowiska .

Tymczasem nasze gleby, akweny słodkowodne, oceany, lasy i cała różnorodność biologiczna ulegają szybkiej degradacji. Zmiany klimatyczne w większym niż kiedykolwiek stopniu oddziałują na zasoby naturalne, od których jesteśmy zależni.

Konieczna jest gruntowna zmiana światowego systemu żywnościowego i rolnictwa, by wyżywić 925 milionów obecnie głodujących ludzi - do 2050 roku liczba ta zwiększy się o 2 miliardy osób.

Sektor żywności i rolnictwa oferuje kluczowe rozwiązania dla rozwoju i ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania głodu i ubóstwa.

Fakty i liczby: