strona główna


Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów
i Członków ich Rodzin
(Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of their Families)

Podstawa prawna

Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin przewiduje możliwość składania skarg indywidualnych do Komitetu, na podstawie art. 77. tej Konwencji.

Procedura skarg indywidualnych na podstawie art. 77. zostanie uruchomiona, gdy co najmniej 10 państw - stron Konwencji uzna kompetencje Komitetu do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków ich Rodzin do przyjmowania i rozpatrywania skarg indywidualnych oraz złoży deklarację na podstawie paragrafu pierwszego tego artykułu.

Do końca 2010 r., tylko 2 państwa złożyły tego typu deklarację. W związku z tym Komitet nie opracował jeszcze reguł postępowania i szczegółowej procedury rozpatrywania, jak również reguł składania skarg indywidualnych.Więcej informacji:
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków ich Rodzin
http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/ct_cmw.php
 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org