« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Wystąpienie Louise Arbour

Wystąpienie Louise Arbour, Wysokiego Komisarza
NZ ds. Praw Człowieka na posiedzeniu komitetu
ds. niepełnosprawności (27 stycznia 2006 r.)

Do głównych zadań Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka należy promocja i ochrona postanowień zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz w pozostałych międzynarodowych aktach prawnych dotyczących praw człowieka. Działania OHCHR skupiają się na: zapewnieniu poszanowania praw człowieka, zapobieganiu ich łamania oraz wspieraniu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Ponadto, Biuro odpowiedzialne jest za promowanie oraz przestrzeganie praw człowieka w działalności agend Organizacji Narodów Zjednoczonych.

OHCHR promuje uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym oraz kulturalnym poprzez realizację postanowień zawartych w międzynarodowych konwencjach i traktatach dotyczących praw człowieka. W swoich działaniach OHCHR kieruje się czterema następującymi wartościami:

  • godnością każdego człowieka wynikającą z poszanowania dla każdej jednostki, nie zaś ze względu na jej ekonomiczną "przydatność";
  • autonomią jednostki, odnoszącą się do przekonania, że każda osoba ma prawo do samodzielnego decydowania o swoim losie;
  • równością, która przypisana jest każdemu człowiekowi bez względu na różnice występujące między ludźmi;
  • solidarnością społeczną, która przyznaje, że wolność jednostki wiąże się z rozwojem usług socjalnych.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.