« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
United Nations Children's Fund (UNICEF)

Dzieci niepełnosprawne w Japonii

Dzieci niepełnosprawne w Japonii

300 milionów dzieci na świecie to ofiary przemocy. Uczestniczą w konfliktach zbrojnych, pracują ponad siły, nie uczęszczają do szkół, zmuszane są do zaaranżowanych małżeństw w młodym wieku, czy, w przypadku dziewcząt, poddawane są bolesnym praktykom obrzezania. Miliony dzieci na całym świecie są pozbawione właściwej opieki.

Dzieci

Ochrona dzieci przed przemocą i wyzyskiem stała się jednym z najważniejszych celów UNICEF. Wszystkim dzieciom trzeba zapewnić przetrwanie i możliwość rozwoju. Cele te są realizowane m. in. poprzez plany strategiczne, Konwencję o Prawach Dziecka (Convention on the Rights of the Child) czy Deklarację Milenijną (Millennium Declaration).

UNICEF wspiera tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci. Współpracuje z rządami, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, sektorem prywatnym oraz społeczeństwem obywatelskim. UNICEF opracował dziesięć przesłań na temat dzieci niepełnosprawnych (Ten messages about children with disabilities), dokument przedstawiający zagadnienia związane z zapewnieniem dzieciom niepełnosprawnym możliwości nauki w bezpiecznym i odpowiednim dla nich środowisku.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.