« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Bank Światowy
World Bank

Niepełnosprawny Wietnamczyk

Niepełnosprawny Wietnamczyk
rozdzielający bambusa

Działalność Banku Światowego koncentruje się na finansowym wsparciu projektów dotyczących edukacji, opieki medycznej, infrastruktury czy zatrudniania dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, zbiera on dane statystyczne, dokonuje opracowań analitycznych, prowadzi badania oraz publikuje ich wyniki. Zakres działalność Banku Światowego dotyczy zarówno osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin oraz organizacji zajmujących się niepełnosprawnością. Działalność Banku ma na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, w szczególności w krajach rozwijających się.

Bank Światowy wyodrębnia dwa modele niepełnosprawności - model społeczny i model medyczny. Model społeczny zwraca uwagę na rolę społeczeństwa w zapewnianiu równości wszystkim członkom, bez postrzegania osób niepełnosprawnych jako ludzi ze "specjalnymi potrzebami". Istotne jest znoszenie barier, zarówno psychologicznych jak i fizycznych. Model społeczny wiąże niepełnosprawność z rozwojem społecznym. Osoby niepełnosprawne są aktywnymi uczestnikami społeczeństwa, wnoszącymi istotny wkład w proces jego rozwoju.

Model medyczny określa niepełnosprawność poprzez pryzmat zdrowia, postrzegając ją jako chorobę, która jest leczona przez lekarzy i specjalistów rehabilitantów. Lekarze powinni stosować takie metody leczenia, które umożliwiają włączenie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, tworzonym przez i dla ludzi pełnosprawnych.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.