« omiń menu « strona główna UNIC « niepełnosprawność wersja do druku

Specjalny Sprawozdawca ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Komisji Rozwoju Społecznego
The Special Rapporteur on Disability of the Commission
for Social Development

Nauka czytania

Stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy ds. Osób Niepełnosprawnych przy Komisji Rozwoju Społecznego zostało utworzone w celu monitorowania wdrażania postanowień dokumentu "Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych" (The Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities), przyjętego w 1993 roku. Specjalny Sprawozdawca zobowiązany jest do składania rocznych raportów przed Komisją ds. Rozwoju Społecznego (Commission for Social Development) z działań podjętych na rzecz osób niepełnosprawnych. Monitoruje także implementację postanowień "Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych". Specjalny Sprawozdawca może również rekomendować działania, które powinny być podjęte przez ONZ w dziedzinie praw osób niepełnosprawnych. Odpowiedzialny jest za dialog między państwami członkowskimi oraz za kontakty z organizacjami pozarządowymi i ekspertami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych na całym świecie.

Strona powstała na podstawie materiałów ONZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji www.integracja.org, marzec 2007 r.