« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

Edukacja

UNRWA kieruje jednym z największych systemów szkolnych na Bliskim Wschodzie. Od 60 lat jest główną Organizacją umożliwiającą dostęp do edukacji palestyńskim uchodźcom. Sprawia to, że są oni jedną z najlepiej wykształconych grup społecznych w rejonie. Edukacja stanowi największy obszar działalności UNRWA, przeznaczone na nią środki stanowią prawie 50% budżetu Organizacji. UNRWA prowadzi prawie 700 szkół i zatrudnia w sumie 22,000 nauczycieli. Aż 78% szkół działa na dwie zmiany, by umożliwić większy nabór uczniów. System szkolnictwa wprowadzony przez UNRWA jako pierwszy w 1960 roku zapewnił równy dostęp do edukacji dla obu płci na Bliskim Wschodzie.

UNRWA zapewnia bezpłatną edukację na poziomie podstawowym dla ponad pół miliona dzieci i młodzieży będących palestyńskimi uchodźcami. Dla słabszych uczniów w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu organizowane są zajęcia wyrównawcze. Wsparcie udzielane jest także studentom (najlepszym przyznawane jest stypendium) oraz nauczycielom (oferuje się im rozległe programy szkoleniowe). UNRWA organizuje zawodowe i specjalistyczne szkolenia w swoich 8 ośrodkach szkoleniowych, a także oferuje praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy. W Libanie Organizacja umożliwia zdobycie średniego wykształcenia tym, którzy są pozbawieni dostępu do szkół państwowych i nie stać ich na opłatę czesnego w szkołach prywatnych.

W 2005 roku UNRWA wprowadziła do swoich szkół program poszanowania praw człowieka, tolerancji i rozwiązywania konfliktów. Funkcjonuje on przy współpracy agend ONZ, rządów państw przyjmujących uchodźców oraz organizacji pozarządowych. Poprzez zabawę, konkursy czy imprezy sportowe młodzi ludzie uczą się o prawach człowieka. Jednym z głównych założeń programu jest stworzenie parlamentów uczniowskich - młodzi parlamentarzyści pracując jako przywódcy rozwiązują konflikty miedzy uczniami, a także miedzy uczniami i nauczycielami oraz uczestniczą w różnych komitetach np. zdrowia, sportu, finansów, spraw socjalnych. W ten sposób uczą się ważnych umiejętności, które wykorzystają w dorosłym życiu pracując w kraju dotkniętym wojną.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.