« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

Uchodźca palestyński

UNRWA określa "uchodźcą palestyńskim" (czyli osobą uprawnioną do otrzymywania pomocy od Organizacji) każdego człowieka, który posiadał miejsce zamieszkania na terytorium mandatowym Palestyny między 1 czerwca 1946 a 15 maja 1948 oraz który stracił zarówno dom jak i środki do życia w wyniku wojny arabsko - izraelskiej w 1948 roku. Również potomkowie uchodźców mają prawo do zarejestrowania się jako uchodźcy palestyńscy. Tylko uchodźcy mieszkający w jednym z 5 rejonów w jakich UNRWA prowadzi swoje działania mogą korzystać z pomocy Organizacji.

Ocenia się, że w październiku 2009 roku liczba zarejestrowanych uchodźców palestyńskich wynosiła ponad 4.6 miliona. Tylko 1/3 z nich żyje w 58 obozach dla uchodźców. Większość mieszka w miastach oraz wsiach na terenach objętych działalnością Organizacji, niektórzy przenieśli się do innych krajów. Z działań prowadzonych przez UNRWA mogą skorzystać wszyscy zarejestrowani uchodźcy, żyjący na terenach objętych pomocą Organizacji.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przewiduje, że w sytuacjach kryzysowych z pomocy UNRWA mogą korzystać także osoby nie spełniające wymagań definicji uchodźcy palestyńskiego, jeśli były one zmuszone do przesiedlenia w wyniku wojny w czerwcu 1967 roku oraz późniejszych konfliktów.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.