« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

Poprawa warunków w obozach

W ciągu ostatnich 60 lat obozy dla uchodźców zmieniły się z tymczasowych "miast - obozów" w bezładne zabudowy miejskie charakteryzujące się olbrzymią biedą, przeludnieniem oraz szybko wzrastającą liczbą ludności. Ostatnie badania wykazały, że warunki życia w obozach w sposób widoczny pogorszyły się.

W 2004 roku uczestnicy konferencji UNRWA w Genewie zgodnie apelowali, że należy poprawić warunki życia uchodźców w obozach, gdyż możliwość życia na godnym poziomie jest prawem człowieka. W odpowiedzi na te wezwania został stworzony Departament Infrastruktury i Poprawy Warunków w Obozach (Department of Infrastructure and Camp Improvement). Departament przy udziale uchodźców palestyńskich ocenia przestrzenne, ekonomiczne i socjalne warunki życia w obozach. Wspólnie z uchodźcami planuje rozwój obozów zgodny z wizją mieszkańców tak, aby ich potrzeby zostały zaspokojone.Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.