« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

Pomoc doraźna i usługi socjalne

Departament Pomocy Doraźnej i Usług Socjalnych (The Relief and Social Services Department) działający w ramach UNRWA koncentruje swoje działania na pomocy najbiedniejszym uchodźcom palestyńskim żyjącym na terenach Jordanii, Syrii, Libii, Zachodniego Brzegu oraz Strefy Gazy. Jego celem jest dostarczanie żywności oraz środków finansowych, jak również zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla najbardziej potrzebujących.

Od 1948 roku Departament prowadzi rejestrację uchodźców i bada ich kwalifikacje do otrzymania pomocy socjalnej. Dostosowując pomoc do konkretnych potrzeb, UNRWA pomaga uchodźcom wychodzić z ubóstwa.

Pracownicy socjalni uczą także palestyńskich wolontariuszy jak rehabilitować niepełnosprawnych uchodźców i jak pomóc im zintegrować się ze społeczeństwem. UNRWA poprzez organizacje społecznościowe proponuje także zajęcia edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjne dla kobiet, młodzieży, ludzi starszych czy niepełnosprawnych.

Najbiedniejszym uchodźcom udzielana jest pomoc w odbudowie mieszkań. UNRWA pokrywa większą część kosztów hospitalizacji niż w przypadku innych uchodźców. W sytuacjach takich jak pożar, powódź czy śmierć członka rodziny przyznawana jest jednorazowa zapomoga w formie pieniężnej. Najbiedniejsi mają łatwiejszy dostęp do szkoleń zawodowych.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.