« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

UNRWA w liczbach (dane na grudzień 2008 r.)

 JordaniaLibiaSyriaZachodni BrzegStrefa GazyRazem
Uchodźcy
Zarejestrowani uchodźcy (ZU)1,951,603422,188461,897762,8201,073,3034,671,811
Wzrost liczby ZU w stosunku do 2007r.(%)2.52.02.32.32.42.4
Procent ZU w stosunku do wszystkich ZU429101623100
Istniejące obozy1012919858
Edukacja - rok szkolny 2008 - 2009
Szkoły podstawowe1748111994221689
Liczba nauczycieli5,0672,1792,7023,0997,55221,217
Nabór uczniów123,91734,51665,47956,384198,860479,156
Uczniowie płci żeńskiej (%)49.353.248.957.348.050
Zdrowie
Liczba ośrodków podstawowej pomocy medycznej2430234120138
Liczba wizyt pacjentów w roku
(1 I 2008 - 31 XII 2008)
2,306,2741,014,599997,2461,724,5133,544,4689,587,118
Pomoc społeczna
Liczba najcięższych przypadków50,53848,50633,04032,95892,180257,222
Ośrodki z programem dla kobiet14916161065
Centra rehabilitacji społecznej101515637
Mikrofinansowanie
Liczba przyznanych pożyczek15,594 18,64642,83088,893165,963
Pożyczona suma
(w dolarach)
19,564,548 12,952,82855,746,29093,106,635181,370,301
Ogólny budżet 2009 (w tys. dol.)
Edukacja70,86036,49520,72847,877102,390283,507
Zdrowie22,11516,62210,90320,88233,663105,439
Pomoc społeczna11,6859,2256,5098,22816,50153,527
Łączna suma111,88170,95346,28988,909165,969548,603Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.