« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

Mikrofinansowanie

UNRWA promuje rozwój gospodarczy i zmniejszenie ubóstwa panującego wśród uchodźców palestyńskich oraz innych biednych i marginalizowanych grup. Uchodźcy palestyńscy z Zachodniego Brzegu, Strefy Gazy, Jordanii i Syrii mogą wystąpić o pożyczki na poprawę warunków mieszkaniowych oraz rozwój gospodarstw domowych. Kobiety mogą ubiegać się o pożyczki umożliwiające im rozpoczęcie własnej działalności na lokalnych rynkach. Dla rodzin o niskich dochodach przewidziane są pożyczki na edukację oraz usługi medyczne.

W Strefie Gazy prowadzonych jest dodatkowo 60 kursów treningowych z zakresu księgowości, podatków, komputeryzacji oraz handlu przez internet. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 1400 palestyńskich uchodźców.Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.