światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Organy Szczytu

Komitet Organizacyjny Szczytu (High-Level Summit Organizing Committee)

składa się z Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ
oraz dyrektorów wykonawczych następujących agend ONZ:
W skład Komitetu wchodzą również:
Przewodniczącym Komitetu jest Yoshio Utsumi, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.
Komitet koordynuje prace agend ONZ biorących udział w przygotowaniu Szczytu.

Sekretariat Wykonawczy Światowego Szczytu (Executive Secretariat)

Sekretariat Wykonawczy Światowego Szczytu podlega Komitetowi Organizacyjnemu Szczytu.

Pełni funkcje doradcze oraz organizacyjne. W szczególności odpowiedzialny jest za:
W skład Sekretariatu wchodzą przedstawiciele: rządów, agend ONZ, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.
Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform