światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

"Informacyjny porządek świata: budowanie mostów nad globalną przepaścią cyfrową" - Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ

Konferencja Rady Biznesu dla ONZ
Nowy Jork, 18 czerwca 2003 r.

Szybkie wyłanianie się globalnego społeczeństwa informacyjnego zmienia sposób, w jaki ludzie żyją, uczą się, pracują i nawiązują kontakty. Nagła eksplozja możliwości swobodnego przepływu informacji i idei dostarcza milionom ludzi wiedzę i jej niezliczone zastosowania, oferuje nowe rozwiązania i możliwości w wielu najistotniejszych dziedzinach ludzkich starań.

Niestety, zbyt wiele ludzi pozostaje poza zasięgiem tej rewolucji. Istnieje zagrożenie, że "przepaść cyfrowa" pogłębi już istniejący ostry podział na bogatych i biednych wewnątrz poszczególnych krajów oraz pomiędzy nimi. Stawka jest naprawdę wysoka. Dostęp do aktualnych wiadomości i informacji może promować handel, edukację, zatrudnienie, zdrowie i dostatek. Jedna z głównych cech społeczeństwa informacyjnego - otwartość - jest istotnym składnikiem demokracji i dobrych rządów. Informacja i wiedza są również kluczowym elementem wzmacniania tolerancji, wzajemnego zrozumienia i szacunku dla różnorodności.

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego to wyjątkowa szansa kształtowania przyszłości społeczeństwa informacyjnego tak, by wszyscy ludzie mogli korzystać z jego dobrodziejstw. Zjednoczy on przywódców politycznych, liderów sektora prywatnego, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacje medialne. Szczyt przyczyni się do lepszego zrozumienia oddziaływania rewolucji informacyjnej na transformację naszych społeczeństw. Przede wszystkim jednak stworzy płaszczyznę dla rozwoju wspólnej wizji kreowania prawdziwie globalnego społeczeństwa informacyjnego, które ma służyć wszystkim ludziom.

Szczyt bardzo zyska na znaczeniu dzięki czynnemu zaangażowaniu w to przedsięwzięcie amerykańskiej społeczności informacyjnej. Choć wiele korporacji wspiera cele społeczne lub chętnie to uczyni, ich aktywność skupia się głównie na Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że przemysł poszerzy pole działania i wniesie więcej ze swej nadzwyczajnej dynamiki i innowacji do krajów rozwijających się. Fakt, że rządy zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą w pojedynkę realizować celów rozwoju, otwiera niespotykaną do tej pory przestrzeń dla partnerstwa sektora publicznego i prywatnego, które pozwala dostosować realne zdolności inwestycyjne do potrzeb biednych. Nawet małe inicjatywy mogą przynieść ogromne zmiany.

Wiem, że wielu liderów staje na wysokości zadania, opracowując kreatywne strategie biznesowe i inicjatywy, które mogą pomóc polepszyć jakość życia ludzi pokrzywdzonych. Program Cisco Networking Academy pod przewodnictwem John'a Chambers'a zwiększa szanse młodzieży w krajach rozwijających się. Firma Hewlett Packard, kierowana przez Carly Fiorina, połączyła siły z instytutami badawczymi w celu opracowania produktów takich jak zasilany energią słoneczną "fotograf wioskowy", dostarczający skomplikowanych, lecz praktycznych rozwiązań, które mogą być stosowane nie tylko przez ludzi biznesu, ale i przez ludzi żyjących w odległych rejonach. Coraz więcej osób odkrywa potencjał bezprzewodowych technologii, które umożliwiają szybki i tani dostęp do Internetu w odległych regionach.

Potrzebujemy więcej takich pomysłów i nowości. Narody Zjednoczone są oddane tej inicjatywie i utworzyły Grupę Roboczą ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information and Communication Technologies Task Force), w ramach której liderzy przemysłu, specjaliści, przedstawiciele rządów i inne zainteresowane grupy mogą rozważyć najlepsze metody, które zniwelują przepaści cyfrowe. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w pracach Grupy i do udzielenia jej pełnego wsparcia.

Technologia informacyjna nie jest magiczną formułą, czy panaceum. Jednakże jest to wielka siła, którą można i trzeba wykorzystywać do potrzeb naszej globalnej misji na rzecz pokoju i rozwoju. Oczekuję bliskiej współpracy z Państwem i myślę, że dzięki niej Szczyt oraz nasze wielostronne starania odniosą wielki sukces.

Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform