Osiągnięcia UNAMI


Sekretarz Generalny ONZ w Iraku

Działania ONZ we wspieraniu pokoju i odbudowie Iraku zostały wzmocnione pod przywództwem Sekretarza Generalnego Ban Ki-moon'a oraz poprzez rezolucję Rady Bezpieczeństwa S/RES/1770 (2007) rozszerzającą kompetencje ONZ w Iraku. Rezolucja, podtrzymując wcześniejsze zadania UNAMI w sferze organizacji wyborów, wsparciu przy tworzeniu konstytucji, ochronie praw człowieka i pomocy humanitarnej, podkreśliła szczególną rolę ONZ w budowaniu politycznego dialogu i narodowego pojednania.

Osiągnięcia UNAMI:

  • Wybory. Zespoły UNAMI ds. politycznych i wyborczych ułatwiły negocjacje, które doprowadziły do uchwalenia nowego prowincjonalnego prawa wyborczego. Zapewniło ono większą reprezentację mniejszości narodowych i przygotowało kraj do wyborów zaplanowanych na 2009 r. Zarejestrowanie ponad 3 milionów Irakijczyków uprawnionych do głosowania pokazało, że działania ONZ w celu odbudowania narodowej jedności Iraku odnoszą coraz większe sukcesy.
  • Wewnętrzne spory graniczne. UNAMI promuje dialog i skuteczne procedury, dzięki którym Irakijczycy mogą rozwiązać konflikty dotyczące wewnętrznych granic, w tym sporny status położonego na północy miasta Kirkuk. Misja pomaga rządowi irackiemu oraz Regionalnemu Rządowi Kurdystanu w osiągnięciu konsensusu w kwestii spornego terytorium.
  • Regionalna kooperacja i dialog. ONZ zachęca do współpracy i dialogu pomiędzy Irakiem a sąsiadującymi krajami przy rozwiązywaniu takich problemów jak: bezpieczeństwo granic, opieka nad uchodźcami czy kwestie energetyczne. Specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego nieustannie podejmuje wizyty w sąsiadujących krajach zachęcając do współpracy z Irakiem.
  • Większe zaangażowanie Iraku w odbudowę kraju. Dzięki większej stabilności i wpływom ze sprzedaży ropy, rząd Iraku ponosi coraz bardziej znaczący wkład finansowy w rekonstrukcję kraju. Na mocy porozumienia "Strategia Pomocy dla Iraku 2008-2010" (UN Iraqi Assistance Strategy 2008-2010), władze krajowe zobowiązały się do współfinansowania programów mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych Iraku przy technicznym wparciu ONZ. Organizacja zapewni również pomoc umożliwiającą rozwój kraju. Ponadto, rząd Iraku zdecydował o przekazaniu 25 mln dolarów na stworzenie większej i bezpieczniejszej placówki, w której mogliby mieszkać pracownicy ONZ w Iraku, co pozwoliłoby na zwiększenie zaangażowania Organizacji.
  • Zwiększona liczba personelu ONZ na terenie kraju. Kwatera główna UNAMI znajduje się w Ammanie, gdzie 400 zatrudnionych pracowników międzynarodowych stale rozwija swoje możliwości operacyjne w Iraku. Poza obecnością w Bagdadzie, misja zwiększyła swoją aktywność również w Kirkuku, Mosulu, Najafie i Ramadi.

2 czerwca 2009 r. na forum Rady Bezpieczeństwa Sekretarz Generalny przedstawił raport dotyczący głównych osiągnięć politycznych i poprawy bezpieczeństwa w Iraku. Raport stwierdza m.in.:

  • Proces odbudowy Iraku wciąż pozostaje delikatny. Zmniejszające się wpływy ze sprzedaży ropy naftowej pogłębiają ten problem zmuszając rząd Iraku do drastycznego zmniejszenia budżetu i ograniczenia naboru do policji.
  • Wyniki wyborów prowincjonalnych ogłoszone 26 marca 2009 r. świadczą o wygranej ugrupowań większościowych, co umożliwi szybsze dojście do porozumienia i zawarcia sojuszy. Dzięki temu będą mogły być utworzone rządy w prowincjach. Przeszkody napotkano jedynie na południu Iraku, gdzie duże rozwarstwienie w przyznanych głosach spowodowało trudności w osiągnięciu konsensusu.
  • Bezpieczeństwo w Iraku zostało znacznie zwiększone od 2008 r., jednak sporadyczne niepokoje społeczne powodują nadal duże ofiary wśród ludności cywilnej. Wskazuje to, że bezpieczeństwo dalej stanowi wyzwanie dla irackich władz.
  • Misja UNAMI w Iraku wciąż koncentruje się na nierozwiązanej kwestii spornych terytoriów pomiędzy rządem irackim i kurdyjskim, oraz na promowaniu regionalnej integracji Iraku poprzez wspieranie irackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bierze aktywny udział w pracach nad konstytucją określającą przyszły ustrój państwowy Iraku.

Zobacz również:

Resolution S/RES/ 1770 (2007)
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/Resolution1770.pdf

UNAMI Fact Sheet - August 2007
http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_FactSheet-02Aug07_EN.pdf

UNAMI
http://www.uniraq.org/default.asp

Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 6 of resolution R/RES/1830 (2008)
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2009_284_EN.pdf

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org